6. redna seja – 10. 5. 2023

6. redna seja – 10. 5. 2023

Sklic 6. redne seje

DNEVNI RED:

  1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
  2. Obravnava in potrditev zapisnika 5. seje
  3. Realizacija sklepov 5. seje
  4. Obravnava in potrditev Dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območji KU – 8 in KU – 9 (1. branje) – PRILOGA 3_ObrazložitevPRILOGA 3_Povzetek za javnost , PRILOGA 3_Stališča in pojasnila do podanih pripomb iz JR za območje OPPN KU-9 in KU-9
  5. Obravnava in potrditev sklepa o določitvi poletnih rezervacij v Vrtcu Ig – PRILOGA 4_Obrazložitev , PRILOGA 4_Gradivo
  6. Predstavitev kandidatinj za ravnateljico Osnovne šole Ig – PRILOGA 5_Pridobitev mnenja za kandidate za ravnatelja
  7. Pobude in vprašanja

Zapisnik 6. redne seje