Aktualno

Strategija razvoja turizma v občini Ig 2018-2027
Občinska uprava Občine Ig je že koncem leta 2017 pristopila k izdelavi Strategije razvoja turizma v Občini iz  razloga, ker Občina Ig nima sprejetega strateškega načrta na področju ene izmed nosilnih panog gospodarstva - turizma. S Strategijo razvoja turizma v Občini Ig 2018-2027, ki jo je sprejel ... Preberi več >>

Letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest
Občina Ig je zaključila javni razpis za izbiro izvajalca letnega in zimskega vzdrževanja ter vzdrževanje poljskih poti. Za zimsko vzdrževanje občinskih cest je izbrano podjetje Mapri Proasfalt d.o.o., Ljubljana s partnerjema Križman d.o.o., Škofljica in Resal d.o.o., Vače.  Za sklop letno vzdrževanje ... Preberi več >>

Mostiščar november 2018
MostiščarPred vami je nova številka  Mostiščarja z bogato volilno prilogo, ki vabi, da se v nedeljo, 18. novembra odpravite na lokalne volitve. Preberite si številne prispevke domačih društev, saj se v jeseni veliko dogaja. Na koncu povabljeni, da se udeležite dogodkov v vaši bližini. Prijetno branje vam ... Preberi več >>

Zaščita vodomerov pred zmrzaljo
Zaradi nizkih temperatur je zmrzal pogosti krivec za poškodbe na vodomeru. Kot upravljavci vodovodnega omrežja ne prevzemamo odgovornosti za tovrstne poškodbe, zato vas opozarjamo, da sami poskrbite za preventivno zaščito za vgrajene vodomere, saj ste stroške zamenjave v tovrstnih primerih dolžni ... Preberi več >>

Zbirni center Matena
Zbirni center je v zimskem času, od meseca NOVEMBRA do meseca MARCA odprt ob SREDAH od 9.00 do 13.00 ure ter od 14.00 do 17.00 ure;   v letnem času, od meseca APRILA do meseca OKTOBRA, pa je odprt ob SREDAH od 9.00 do 13.00 ure ter od  15.00 do 19.00 ure   (v primeru, da je ta dan praznik, bo zbirni ... Preberi več >>

Mostiščar oktober
V oktobrski številki Mostiščarja si lahko preberete obeležitev praznovanja desetletnice delovanja Lekarne Ig in intervju z njeno vodjo, Simono Vučko Mole. Prav tako praznuje deset let delovanja Planinsko društvo Krim, ki  vas ob tej priložnosti vabi na različne dogodke. Vabljeni k branju aktualnih ... Preberi več >>