Zavodi in organizacije

OSNOVNA ŠOLA IG
Troštova ulica 24, Ig
Tel.: 01 2802 340
Faks: 01 2802 368
E-pošta: tajnistvo@osig.si
Domača stran: www.osig.si
Ravnateljica: Biserka Vičič Malnar

PODRUŽNIČNA ŠOLA GOLO
Tel.: 01 3644 128

PODRUŽNIČNA ŠOLA IŠKA VAS
Tel.: 01 3673 007

PODRUŽNIČNA ŠOLA TOMIŠELJ
Tel.: 01 2862 606

ZDRAVNIK
ORDINACIJA SPLOŠNE MEDICINE
STANISLAV OSTANEK dr. med., spec.
Banija 4, Center Ig, 1292 Ig
Tel. 28 02 328
Ordinacijski čas:
ponedeljek: 13.30 – 19.30
torek: 7.30 – 14.00
sreda: 7.30 – 13.30
četrtek: 7.30 – 13.30
petek: 7.30 – 13.30

VRTEC IG
Cesta na Kurešček 70, Ig
Tel.: 01 2802 330
Fax: 01 2802 333
e-pošta: vrtec-ig@guest.arnes.si
domača stran:www.vrtec-ig.si
ravnateljica:  Mateja Janežič

REMEDIA d.o.o.; PE ORDINACIJA IG
Zdravnica: MARIJA ŠTEFANČIČ GAŠPERŠIČ dr. med., spec. spl. med.

Banija 4, Center Ig, 1292 Ig
Tel.: 01 2863 833; Fax: 01 2863 834
Mobi: 031/664-811

Ordinacijski čas:
ponedeljek: 13.00 – 20.00
torek: 7.00 – 14.30
sreda: 7.00 – 14.30
četrtek: 7.00 – 14.30
petek: 7.00 – 14.30

Laboratorij:
torek: 7.00 – 9.00
četrtek: 7.00 – 9.00
petek: 7.00 – 9.00

Trombotični dispanzer:
ponedeljek: 12.00 – 13.00
četrtek: 14.30 – 15.30 in po dogovoru

 

DEJAVNOST PATRONAŽE IN ZDRAVSTVENE NEGE NA DOMU Mateja Berčan;
dr. Mateja Berčan, dipl.m.s., spec., mag. zdr. nege;  Banija 4, 1292 Ig
Mobi: 040 833 530,
e-pošta: mateja.bercan@siol.net 
DELOVNI ČAS: Ponedeljek – petek: od 6.00 do 15.00 (delo na terenu poteka od 7.00 do 13.00),
NADOMEŠČANJE: V času odsotnosti nadomešča Ingrid Babeli Planinc, dipl.m.s. na tel. 051 302 113

OBSEG PATRONAŽNEGA TERENA: Zasebno polivalentno patronažno službo izvajam v skladu s koncesijsko pogodbo v naslednjih naseljih občine Ig:
Ig – Zagorica (bloki), Gornji Ig, Sarsko, Dobravica, Brest, Matena, Iška Loka, Iška vas, Iška, Kot, Kremenica, Draga, Podkraj, Staje, Strahomer, Vrbljene, Tomišelj, Podgozd.
Kurativne patronažne obiske izvajam po naročilu zdravnika, preventivne pa po navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni v okviru Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA
Ingrid Babeli Planinc

Podgozd 60
1292 Ig
e-pošta: ingrid.babeli@siol.net
Mobi: 051 302 113;
OBSEG PATRONAŽNEGA TERENA, se izvaja v naslednjih krajih: Ig (razen Zagorica-bloki), Škrilje, Golo, Suša, Selnik, Visoko, Rogatec nad Želimljami in Zapotok.
V primeru odsotnosti nadomešča: Mateja Berčan, na tel. 040 833 530.

DELOVNI ČAS:
Ponedeljek : 6.00 – 15.00
Torek :  6.00 – 14.30
Sreda:  6.00 – 14.30
Četrtek:  6.00 – 14.30
petek:  6.00 – 14.30
Sobota, nedelja in prazniki : samo nujni obiski;
delo na terenu poteka od 7.00 do 13.00,

CENTER ZA USPOSABLJANJE DELO IN VARSTVO
DOLFKE BOŠTJANČIČ DRAGA
Draga 1, 1292 Ig
Tel.: 01 4202 600
Fax: 01 4202 626
e-pošta: center.draga.ig@center-db.si
domača stran: www.center-db.si
direktorica: dr. Valerija Bužan

ZOBOZDRAVNIK
ZOB D.O.O.
Marjan Smrtnik dr. dent. med.,
PE Ig, Center Ig, Banija 4
Tel.: 01 286 44 04
e-pošta: smrtnik@zob.si

ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA IG (ženske)
Na grad 25, Ig
Tel.: 01 4201 921
Fax: 01 2861 114
e-mail: tanja.urek@gov.si
Domača stran
direktorica: Tanja Urek

ZOBNA ORDINACIJA ZEVNIK
Zevnik Krištof, dr. dent. med
Center Ig, Banija 4, 1292 Ig
tel.: 01 2802 380 , e-pošta: zevnik@zevnik.eu,
spletna stran: www.zevnik.eu

KNJIŽNICA IG
Center Ig, Banija 4, Ig
Tel.: 01 286 33 88
Domača stran knjižnice
e-pošta: knjiznica.ig@lj-pv.sik.si
Knjižničarka: Tadeja Kavčič
Tel.: 01 308 57 20
Delovni čas:
ponedeljek: od 8 – 19
sreda: od 8 – 19
četrtek: od 8 – 14
petek: od 13 – 19
torek: zaprto

LEKARNA IG
Banija 4, 1292 Ig
Tel.: 01 280 23 76
e-pošta: info@lekarna-ig.si
Delovni čas:
ponedeljek: 8 – 19
torek, sreda, četrtek in petek: 8 – 18
sobota, nedelja in prazniki: ZAPRTO
Spletna stran Lekarne Ig

IZOBRAŽEVALNI CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Zabrv 12, Ig
Tel.: 01 4796 601
Direktor: Janez Petrovič

KMETIJSKO SVETOVALNA SLUŽBA
Gasilska ulica 10, Ig
Tel.: 01 2863 365
Svetovalec: Zlatko Krasnič

POŠTA SLOVENIJE
POŠTA IG
Govekarjeva cesta 12
Delovni čas:
Vsak dan od 8.00 – 18.00 ure in
Sobota: od 8.00 – 12. ure
Tel.: 01 280 99 20

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJA
Krajevna enota Škofljica
Mijavčeva ulica 16,
1291 Škofljica
Tel.: 01 366 82 10
Fax: 01 366 82 14

MEDNARODNA USTANOVA – FUNDACIJA ZA RAZMINIRANJE
IN POMOČ ŽRTVAM MIN
Zabrv 12, Ig
Tel.: 01 4796 580
Domača stran: www. itf-fund.si

UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA
KRAJEVNI URAD IG 
Govekarjeva cesta 6, Ig
Uradne ure:
Ponedeljek: od 8. – 12. ure in od 13. – 15. ure
Tel.: 01 2862 003

KMETIJSKA ZADRUGA IG
Gasilska ulica 10, Ig
Tel.: 01 290 94 62