Zavodi in organizacije

OSNOVNA ŠOLA IG
Troštova ulica 24, Ig
Tel.: 01 280 2340
E-pošta: tajnistvo@osig.si
Spletna stran: www.osig.si

Ravnateljica: mag. Karmen Zorko

PODRUŽNIČNA ŠOLA GOLO
Tel.: 01 364 4128

PODRUŽNIČNA ŠOLA IŠKA VAS
Tel.: 01 367 3007

PODRUŽNIČNA ŠOLA TOMIŠELJ
Tel.: 01 286 2606

VRTEC IG
Cesta na Kurešček 70, Ig
Tel.: 01 280 2330
E-pošta: vrtec-ig@guest.arnes.si
Spletna stran: www.vrtec-ig.si
V. d. ravnateljice: Maja Čuden

ZDRAVNIKI:

  • ORDINACIJA SPLOŠNE MEDICINE STANISLAV OSTANEK dr. med., spec.

Center Ig, Banija 4, 1292 Ig
Tel.: 01 280 2328
E-pošta: info@ambulanta-ostanek.si
Spletna stran: https://ambulanta-ostanek.si/

Ordinacijski čas:
ponedeljek: od 13.30 do 20.30
torek: od 7.30 do 13.30
sreda: od 7.30 do 13.30
četrtek: do 7.30 do 13.30
petek: od 7.30 do 13.00

  • REMEDIA d.o.o.; PE ORDINACIJA IG 
  • Zdravnica MARIJA ŠTEFANČIČ GAŠPERŠIČ dr. med., spec. spl. med.
  • Zdravnica JEANETTE HROVAT, dr. med, spec.

Banija 4, Center Ig, 1292 Ig
Tel.: 01 286 3833; 031 664-811

E-pošta: narocanje@remedia.si
Spletna stran: dzdravje.si/remedia/

Ordinacijski čas:
ponedeljek: od 11.00 do 20.00
torek: od 11.00 do 19.00
sreda: od  7.00 do 14.30
četrtek: od 7.00 do 14.30
petek: od 7.00 do14.00

Laboratorij:
torek: od 7.00 do 9.00
četrtek: od 7.00 do 9.00
petek: od 7.00 do 9.00

Trombotični dispanzer:
ponedeljek: od 12.00 do 13.00
četrtek: od 14.30 do 15.30 in po dogovoru

Zaradi boljše organiziranosti in zagotavljanja višje kakovosti zdravstvene oskrbe se morate za obisk v ordinaciji vedno vnaprej naročiti.

DEJAVNOST PATRONAŽE IN ZDRAVSTVENE NEGE NA DOMU Mateja Berčan;
dr. Mateja Berčan, dipl.m.s., spec., mag. zdr. nege;  Banija 4, 1292 Ig
Mobi: 040 833 530,
E-pošta: mateja.bercan@siol.net 
Delovni čas: ponedeljek–petek: od 6.00 do 15.00 (delo na terenu poteka od 7.00 do 13.00),
NADOMEŠČANJE: V času odsotnosti nadomešča Ingrid Babeli Planinc, dipl. m.s. na tel. 051 302 113

OBSEG PATRONAŽNEGA TERENA: Zasebno polivalentno patronažno službo izvajam v skladu s koncesijsko pogodbo v naslednjih naseljih občine Ig:
Ig – Zagorica (bloki), Gornji Ig, Sarsko, Dobravica, Brest, Matena, Iška Loka, Iška vas, Iška, Kot, Kremenica, Draga, Podkraj, Staje, Strahomer, Vrbljene, Tomišelj, Podgozd.
Kurativne patronažne obiske izvajam po naročilu zdravnika, preventivne pa po navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni v okviru Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA
Ingrid Babeli Planinc

Podgozd 60
1292 Ig
E-pošta: ingrid.babeli@siol.net
Mobi: 051 302 113;
OBSEG PATRONAŽNEGA TERENA, se izvaja v naslednjih krajih: Ig (razen Zagorica-bloki), Škrilje, Golo, Suša, Selnik, Visoko, Rogatec nad Želimljami in Zapotok.
V primeru odsotnosti nadomešča: Mateja Berčan, na tel. 040 833 530.

DELOVNI ČAS:
ponedeljek:  od 6.00 do 15.00
torek: od  6.00 do 14.30
sreda:  od 6.00 do 14.30
četrtek: od  6.00 do 14.30
petek: od  6.00 do 14.30
sobota, nedelja in prazniki: samo nujni obiski;
Delo na terenu poteka od 7.00 do 13.00.

ZOBOZDRAVNIK
ZOB D.O.O.
Marjan Smrtnik dr. dent. med.,
PE Ig, Center Ig, Banija 4
Tel.: 01 286 4404 in 031 317 444
E-pošta: smrtnik@zob.si

ZOBNA ORDINACIJA ZEVNIK
Zevnik Krištof, dr. dent. med
Center Ig, Banija 4, 1292 Ig
Tel.: 01 280 2380 , e-pošta: zevnik@zevnik.eu,
Spletna stran: www.zevnik.eu

CENTER ZA USPOSABLJANJE DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ DRAGA
Draga 1, 1292 Ig
Tel.: 01 420 2600
E-pošta: center.draga.ig@center-db.si
Spletna stran: www.center-db.si
Direktorica: Tatjana Popović

ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA IG (ženske)
Na grad 25, Ig
Tel.: 01 420 1921
E-pošta: tanja.urek@gov.si

Spletna stran
Direktorica: Tadeja Glavica

KNJIŽNICA IG
Center Ig, Banija 4, Ig
Tel.: 01 286 3388
Domača stran knjižnice
E-pošta: knjiznica.ig@lj-pv.sik.si
Knjižničarka: Tadeja Kavčič
Tel.: 01 308 5720

LEKARNA IG
Banija 4, 1292 Ig
Tel.: 01 280 2376
E-pošta: info@lekarna-ig.si

Spletna stran: lekarna-ig.si/
Delovni čas:
ponedeljek: od 8.00 do 19.00
torek–petek: od 8.00 do 18.00
sobota, nedelja in prazniki: zaprto

IZOBRAŽEVALNI CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Zabrv 12, Ig
Tel.: 01 479 6601

KMETIJSKO SVETOVALNA SLUŽBA
Gasilska ulica 10, Ig
Tel.: 01 286 3365
Svetovalec: Zlatko Krasnič

POŠTA SLOVENIJE – POŠTA IG
Govekarjeva cesta 12, Ig
Delovni čas:
ponedeljek– petek: od 8.00 do 18.00

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJA
Krajevna enota Škofljica
Mijavčeva ulica 16, 1291 Škofljica
Tel.: 01 366 8210

MEDNARODNA USTANOVA – FUNDACIJA ZA RAZMINIRANJE IN POMOČ ŽRTVAM MIN
Zabrv 12, Ig
Tel.: 01 479 6580

UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA, KRAJEVNI URAD IG 
Govekarjeva cesta 6, Ig
Delovni čas:
torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure. V času prvomajskih praznikov je KU Ig zaprt.
Lahko se naročite po telefonu: 828 16 94, ali preko spletne aplikacije Uenaročanje.

KMETIJSKA ZADRUGA IG
Gasilska ulica 10, Ig
Tel: 051 441 148
E-pošta: kz.ig@siol.net

KONCESIJA ZA ZAPUŠČENE PSE IN MAČKE:
Zavetišče Meli center Repče, Repče 10,
8210 Trebnje
Tel: 031 331 336
Spletna stran zavetišča
E-pošta: meli.center.repce@gmail.com