Zavodi in organizacije

OSNOVNA ŠOLA IG
Troštova ulica 24, Ig
Tel.: 01 2802 340
Faks: 01 2802 368
E-pošta: tajnistvo@osig.si
Spletna stran: www.osig.si
Ravnateljica: Biserka Vičič Malnar

PODRUŽNIČNA ŠOLA GOLO
Tel.: 01 3644 128

PODRUŽNIČNA ŠOLA IŠKA VAS
Tel.: 01 3673 007

PODRUŽNIČNA ŠOLA TOMIŠELJ
Tel.: 01 2862 606

VRTEC IG
Cesta na Kurešček 70, Ig
Tel.: 01 2802 330
Faks: 01 2802 333
E-pošta: vrtec-ig@guest.arnes.si
Spletna stran:www.vrtec-ig.si
Ravnateljica:  Mateja Janežič

ZDRAVNIK
ORDINACIJA SPLOŠNE MEDICINE
STANISLAV OSTANEK dr. med., spec.
Banija 4, Center Ig, 1292 Ig
Tel. 28 02 328
Ordinacijski čas:
ponedeljek: 13.30–19.30
torek: 7.30–14.00
sreda: 7.30–13.30
četrtek: 7.30–13.30
petek: 7.30–13.30

REMEDIA d.o.o.; PE ORDINACIJA IG
Zdravnica: MARIJA ŠTEFANČIČ GAŠPERŠIČ dr. med., spec. spl. med.

Banija 4, Center Ig, 1292 Ig
Tel.: 01 2863 833; faks: 01 2863 834
Mobi: 031/664-811
Email: drstefancic@gmail.com 
Spletna stran: dzdravje.si/remedia/

Ordinacijski čas:
ponedeljek: 13.00–20.00
torek: 7.00–14.30
sreda: 7.00–14.30
četrtek: 7.00–14.30
petek: 7.00–14.30

Laboratorij:
torek: 7.00–9.00
četrtek: 7.00–9.00
petek: 7.00–9.00

Trombotični dispanzer:
ponedeljek: 12.00–13.00
četrtek: 14.30–15.30 in po dogovoru

Zaradi boljše organiziranosti in zagotavljanja višje kakovosti zdravstvene oskrbe se morate za obisk v ordinaciji vedno vnaprej naročiti.

DEJAVNOST PATRONAŽE IN ZDRAVSTVENE NEGE NA DOMU Mateja Berčan;
dr. Mateja Berčan, dipl.m.s., spec., mag. zdr. nege;  Banija 4, 1292 Ig
Mobi: 040 833 530,
E-pošta: mateja.bercan@siol.net 
Delovni čas: ponedeljek–petek: od 6.00 do 15.00 (delo na terenu poteka od 7.00 do 13.00),
NADOMEŠČANJE: V času odsotnosti nadomešča Ingrid Babeli Planinc, dipl. m.s. na tel. 051 302 113

OBSEG PATRONAŽNEGA TERENA: Zasebno polivalentno patronažno službo izvajam v skladu s koncesijsko pogodbo v naslednjih naseljih občine Ig:
Ig – Zagorica (bloki), Gornji Ig, Sarsko, Dobravica, Brest, Matena, Iška Loka, Iška vas, Iška, Kot, Kremenica, Draga, Podkraj, Staje, Strahomer, Vrbljene, Tomišelj, Podgozd.
Kurativne patronažne obiske izvajam po naročilu zdravnika, preventivne pa po navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni v okviru Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA
Ingrid Babeli Planinc

Podgozd 60
1292 Ig
E-pošta: ingrid.babeli@siol.net
Mobi: 051 302 113;
OBSEG PATRONAŽNEGA TERENA, se izvaja v naslednjih krajih: Ig (razen Zagorica-bloki), Škrilje, Golo, Suša, Selnik, Visoko, Rogatec nad Želimljami in Zapotok.
V primeru odsotnosti nadomešča: Mateja Berčan, na tel. 040 833 530.

DELOVNI ČAS:
ponedeljek: 6.00–15.00
torek:  6.00–14.30
sreda:  6.00–14.30
četrtek:  6.00–14.30
petek:  6.00–14.30
sobota, nedelja in prazniki: samo nujni obiski;
Delo na terenu poteka od 7.00 do 13.00.

ZOBOZDRAVNIK
ZOB D.O.O.
Marjan Smrtnik dr. dent. med.,
PE Ig, Center Ig, Banija 4
Tel.: 01 286 44 04 in 031 317 444
E-pošta: smrtnik@zob.si

ZOBNA ORDINACIJA ZEVNIK
Zevnik Krištof, dr. dent. med
Center Ig, Banija 4, 1292 Ig
Tel.: 01 2802 380 , e-pošta: zevnik@zevnik.eu,
Spletna stran: www.zevnik.eu

CENTER ZA USPOSABLJANJE DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ DRAGA
Draga 1, 1292 Ig
Tel.: 01 4202 600
Faks: 01 4202 626
E-pošta: center.draga.ig@center-db.si
Spletna stran: www.center-db.si
Direktorica: Tatjana Popović

ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA IG (ženske)
Na grad 25, Ig
Tel.: 01 4201 921
Faks: 01 2861 114
E-pošta: tanja.urek@gov.si
Domača stran
Direktorica: Tadeja Glavica

KNJIŽNICA IG
Center Ig, Banija 4, Ig
Tel.: 01 286 33 88
Domača stran knjižnice
e-pošta: knjiznica.ig@lj-pv.sik.si
Knjižničarka: Tadeja Kavčič
Tel.: 01 308 57 20

Trenutno delu po poletnem delovnem času:

LEKARNA IG
Banija 4, 1292 Ig
Tel.: 01 280 23 76
E-pošta: info@lekarna-ig.si
Delovni čas:
ponedeljek: 8.00–19.00
torek–petek: 8.00–18.00
sobota, nedelja in prazniki: zaprto
Spletna stran Lekarne Ig

IZOBRAŽEVALNI CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Zabrv 12, Ig
Tel.: 01 4796 601
Vodja centra: Janez Petrovič

KMETIJSKO SVETOVALNA SLUŽBA
Gasilska ulica 10, Ig
Tel.: 01 2863 365
Svetovalec: Zlatko Krasnič

POŠTA SLOVENIJE
POŠTA IG
Govekarjeva cesta 12, Ig
Tel.: 01 280 99 20
Delovni čas:
ponedeljek– petek: 8.00–18.00
Sobota: 8.00–12.00

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJA
Krajevna enota Škofljica
Mijavčeva ulica 16, 1291 Škofljica
Tel.: 01 366 82 10
Faks: 01 366 82 14

MEDNARODNA USTANOVA – FUNDACIJA ZA RAZMINIRANJE IN POMOČ ŽRTVAM MIN
Zabrv 12, Ig
Tel.: 01 4796 580
Spletna stran: www. itf-fund.si

UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA
KRAJEVNI URAD IG 
Govekarjeva cesta 6, Ig
Uradne ure: 
TOREK: 8.00-12.00 in od 13.00-15.00
Tel.: 01 2862 003
v krajevni urad se vstopa posamično, čakalnica je pripravljena v pritličju stavbe

KMETIJSKA ZADRUGA IG
Gasilska ulica 10, Ig
kz.ig@siol.net
tel: 051 441 148

Skip to content