Družine

Lovska družina Ig

 • Ciril PODRŽAJ,  predsednik
 • Jože INTIHAR, gospodar
 • Brane CIBER, tajnik
 • Ana Černič
 • Mitja TAVŽELJ, cenilec lovske škode, 031/ 245-138,  e-naslov: Mitjamt@gmail.com

Lovska družina Tomišelj

 • Lado Bradač,  predsednik
 • Miha Gostiša, podpredsednik
 • Štefan Gorenčič, gospodar
 • Franc Kerin, tajnik
 • Štefan Gorenčič, cenilec lovske škode, 041/956-717
 • Mirko Likovič, cenilec lovske škode, 040/569-048
 • Barbara Ložar, cenilec lovske škode, 041/713-223
 • Miha Gostiša, cenilec lovske škode, 041/666-985

Lovska družina Mokrc

 • Milan JAKIČ, predsednik
 • Miro ZAKRAJŠEK
 • Jožef POKLEKA
 • Štefan CIMERMAN
 • Anton MOŽINA
 • Anton ŠKULJ, cenilec lovske škode, 041/281-227
 • Rajko ŠKULJ, cenilec lovske škode, 031/741-667
 • Dušan ŠTEBLAJ
 • Boštjan LOKAR