Družine

Lovska družina Ig

Lovska družina Tomišelj

 • Lado BRADAČ, ladobradac@gmail.com, 041/619-418, predsednik, Preserje n.h. 1352 Preserje
 • Barbara LOŽAR, barbara.lozar75@gmail.com, 041/713-223, podpredsednica, Ižanska c. 293, Ljubljana
 • Zdravko LESICA, 041/416-067, gospodar, Vrbljene 55, Ig
 • Milan OVCA, vodja čuvajske službe, Črna vas 494, Ljubljana
 • Franc KERIN, franc.kerin@gmail.com, tajnik, Pot na Fužine 47, Ljubljana
 • Jože BIGEC, joze.bigec@hotmail.com, 041/217-352, Pomočnik gospodarja, Smrjene 174, 1261 Škofljica
 • Pooblaščena ocenjevalca škode sta : Jože Bigec in Janez Kramar

Lovska družina Mokerc

 • Milan JAKIČ, 542 40 06, 04/513 06 90, 041/906-120, predsednik, Moškričeva 27, LJ
 • Miro ZAKRAJŠEK, 548 16 56, 543 81 00, Gospodar, Jakčeva 2, LJ
 • Jožef POKLEKA, 568 33 80, 300 13 26, Tajnik, Vojkova 87, LJ
 • Štefan CIMERMAN, 364 49 44, Vodja čuv. službe, Škrilje 35, IG
 • Anton MOŽINA, 364 48 44, Praporščak, Škrilje 5 b, IG
 • Anton ŠKULJ, 041 281 227, Pooblaščeni cenilec škod
 • Dušan ŠTEBLAJ, 031 314 073, Pooblaščeni cenilec škod
 • Boštjan LOKAR, 041 645 775, Pooblaščeni cenilec škod