Družine

Lovska družina Ig

 • Marko VILFAN,  predsednik
 • Jože INTIHAR,
 • Brane CIBER,
 • Ciril PODRŽAJ, 
 • Matija BOLHA,
 • Mitja TAVŽELJ, cenilec lovske škode, 031/ 245-138,  e-naslov: Mitjamt@gmail.com

Lovska družina Tomišelj

 • Lado BRADAČ,  predsednik
 • Barbara LOŽAR, podpredsednica
 • Zdravko LESICA 
 • Milan OVCA
 • Franc KERIN
 • Jože BIGEC
 • Pooblaščena ocenjevalca škode sta : Jože Bigec in Janez Kramar

Lovska družina Mokerc

 • Milan JAKIČ, predsednik
 • Miro ZAKRAJŠEK
 • Jožef POKLEKA
 • Štefan CIMERMAN
 • Anton MOŽINA
 • Anton ŠKULJ
 • Dušan ŠTEBLAJ
 • Boštjan LOKAR