Naravna in kulturna dediščina

Številne naravne in kulturne znamenitosti nudijo obiskovalcem veliko izhodišč za izlete po občini Ig.

Ribniki v dolini Drage so nastali z zajezitvijo potoka Draščice. Ribnikov je sedem, izkopali so jih v 18. stoletju zaradi gojenja rib in kasneje kopanja gline za opekarno. Območje naravnega rezervata nudi dom številnim vrstam ptic, tu živi edina avtohtona želva pri nas – močvirska sklednica, od rastlin pa je najbolj privlačen beli lokvanj. Občina Ig je v tu uredila gozdno učno pot.

zelskllokvanj

 

Soteska reke Iške privabi v poletnih mesecih številne sprehajalce, ki se zatečejo v hlad hudourniškega kanjona Iški vintgar. Če se od doma v Iškem vintgarju odpravite po levem bregu reke, pridete do Grabljic, kjer so še vidni ostanki kolov zabitih v strugo potoka. Še višje pa pridete do Vrbice, kjer je sotočje Iške in Zale ter točka, v kateri se stikajo meje štirih občin: Iga, Brezovice, Velikih Lašč in Cerknice. Vokamn

Na poti skozi ižanski del Iškega vintgarja je najbolj zanimiv Votli kamen, katerega je skozi stoletja izdolbla reka Iška.

 

 

 

 

 

 

 

Od doma v Iškem vintgarju vodijo tudi številne pešpoti. Pohodniki se lahko odpravite na Krim – najvišji vrh občine. Ob lepem vremenu nudi zelo obsežen razgled, kar so znali izkoristiti že avstrijski zemljemerci, ki so tu v letih 1817-1828 postavili koordinacijsko izhodišče prve katastrske izmere dežel Kranjske, Koroške, ter Primorske z Istro. Tu je še vedno najpomembnejša geodetska točka v Sloveniji.

Krim51-4

UČNE POTI PO OBČINI IG

 • Gozdna učna pot Draga (upravljalec Občina Ig)

Krožna pot je dolga 3,2 km in opremljena s 27 lesenimi tablami z imeni drevesnih vrst in drugimi zanimivostmi. Izhodišče poti je v Dragi pri Velikem ribniku. Ogledate si lahko:

           Zloženka Gozdna učna pot Draga 

Izhodišče poti je Podkraj, po 2 km dolgi poti Barjanska okna vas vodijo usmerjevalne table, ob Strahomerskem oknu je urejena razgledna ploščad z informativnimi tablami. Pot se pri reki Iški priključi učni poti Okljuk.

Več informacij: Učne poti KPLB

Celotna pot je dolga 13 km, zaradi dolžine in ravnega terena je najbolj primerna za obisk s kolesom. Po poti vodijo informativne in usmerjevalne table, s katerih vas pozdravlja maskota poti Okljukec.

Okljukec

Več informacij: Učne poti KPLB

 • Koščeva učna pot (upravljalec DOPPS)

Obisk naravnega rezervata Iški morost je zanimiv v vseh letnih časih. Po območju vodi krožna Koščeva učna pot, na kateri lahko spoznate značilna življenjska okolja Ljubljanskega barja in načine gospodarjenja, s katerimi jih ohranjamo. Iz smeri Iga je rezervat najlažje dostopen z asfaltne ceste, ki vodi od Bresta proti Podpeči. Ob mostu čez reko Iško pustite motorna vozila in se peš ali s kolesom odpravite po kolovozu na levi ali desni strani reke v smeri njenega toka proti severu. Pot od asfaltne ceste do vhoda v rezervat je dolga približno 1300 metrov (20 minut hoje).

Spletni sprehod po Koščevi učni poti

 • Zapotoška učna pot (upravljalec Društvo Zapotok)

Izhodišče Zapotoške učne poti je v Zapotoku pri RTC-ju. Na poti so poleg drevesnih in grmovnih vrst predstavljeni tudi Stan – izvir vode, Marijin kamen in zeliščni vrt.

KULTURNA DEDIŠČINA OBČINE IG

UNESCO

Leta 2011 je bilo 111 kolišč iz Švice, Avstrije, Nemčije, Francije, Italije in Slovenije pod nazivom PRAZGODOVINSKA KOLIŠČA OKOLI ALP vpisanih na Unescov Seznam svetovne dediščine – slovenski del predstavljata dve skupini kolišč v bližini Iga. Upravljalec spomeniškega območja je JZ Krajinski park Ljubljansko barje.

Kulturni spomenik državnega pomena:

 • KOLIŠČA NA IGU  

Ostaline prazgodovinskih kolišč s številnimi najdbami, ki dokazujejo metalurško dejavnost, gojenje in uporabo kultiviranih rastlin ter rejo domačih živali. Naključne rimskodobne in srednjeveške najdbe pa pričajo o kontinuirani poselitvi območja.

Kulturni spomeniki lokalnega pomena:

 • SPOMENIK ŽRTVAM NOV V KOZLARJEVI GOŠČI / memorialna dediščina

Spomenik – stiliziran Triglav, sezidan iz kamnitih blokov, na katerem sta pritrjena srčasta kovinska plošča z imeni žrtev in napis, je posvečen žrtvam iz okoliških krajev, pobitim v letih 1943–1944.

 • ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE PRI CERKVI SV. MARJETE NA GOLEM / arheološka dediščina

Arheološki teren okrog cerkve sv. Marjete je prazgodovinsko gradišče in trapezoidni poznorimski kohortni kastel z dobro vidnimi obrambnimi nasipi.

 • CERKEV SV. MARJETE NA GOLEM / sakralna stavbna dediščina

Cerkev sv. Marjete je baročna iz 18. stol. Dopolnjujeta jo glavni oltar in prižnica (1. pol. 18. stol.), prenešena iz samostanske cerkve v Kostanjevici. Sta vidnejša dosežka baročne plastike.

 • GROBIŠČE PADLIH BORCEV XIV. IN XVIII. DIVIZIJE NA GORNJEM IGU / memorialna dediščina

Sredi ograjenega prostora, zasajenega z okrasnim zelenjem, stojita visoka kamnita stebra s posvetilom, med njima pa nagrobnik v obliki ležečega kvadra. Grobišče je bilo urejeno 1958 po načrtih Janje Lap.

 • SPOMENIK ŽRTVAM NOB V LAPUŠNI DOLINI / memorialna dediščina

Na tlakovani ploščadi stoji meter visok kamnit kvader, na katerem je vklesano posvetilo z imeni žrtev, ki so jih leta 1942 v dolini pobili Italijani.

 • SPOMENIK PADLIM V NOB NA IGU / memorialna dediščina

Pet metrov visok kamnit obelisk v obliki tristrane prizme (E. Ravnikar in J. Lap, 1958), na katerem so na vseh straneh vklesana imena padlih, je posvečen v NOB padlim borcem z Iga in okoliških vasi.

 • JEZ IN MLINŠČICA POTOKA IŠKA / profana stavbna dediščina

Lesen jez, mestoma ojačan z železnimi profili, akumulacijski jez, zapornice ter vodno korito mlinščice iz sredine 19. stoletja. Jez je bil 2004 poškodovan, vendar obnovljen po starih postopkih, tako da je prvotni izgled ohranjen.

 • ŽAGA DOMAČIJE IŠKA 14 / profana stavbna dediščina

Delujoča žaga venecijanka na vodni pogon, t.i. samica, datira najverjetneje v sredino 19. stoletja. Ima lopatasto vreteno, ki izkorišča nizek padec vode. Žaga je v lesenem gospodarskem objektu z zidanimi temelji, skupaj s hiško za žagarja (pečnico).

 • BOLNIŠNICA KRVAVICE / memorialna dediščina

Skupina lesenih barak, v katerih so od julija 1942 do jeseni 1943 zdravili ranjence. Tri barake (kuhinja, bolniška soba) so bile po vojni (1952) večkrat obnovljene.

 • RIMSKODOBNI NAGROBNIK DEDEC V STAJAH / arheološka dediščina

V živo skalo vklesan rimskodobni nagrobnik s trikotnim zatrepom z rozeto. Napis je slabo čitljiv.

 • CERKEV SV. JAKOBA V STRAHOMERJU / sakralna stavbna dediščina

V 17. stol. predelana cerkev (1495) z zvezdasto obokanim prezbiterijem in banjasto obokano ladjo ter zvonikom, prislonjenim na čelno fasado, ima kakovostne freske s konca 15. stol. in zlati glavni oltar.

 • CERKEV SV. NIKOLAJA NA VISOKEM / sakralna stavbna dediščina

Srednjeveška enoladijska cerkev s kratkim gotskim korom in zvonikom na severu je bila zgrajena v prvi polovici 15. stol. Lesen patroniran strop v ladji iz sredine 16. stol., freske Janeza Ljubljanskega iz 1443, zlati oltar.

NARAVNA DEDIŠČINA OBČINE IG

NATURA 2000 

 • Ljubljansko barje
 • Krimsko hribovje – Menišija
 • Ščurkov potok

Naravne vrednote državnega pomena: 

 • DRAGA PRI IGU – RIBNIKI
 • IŠKA Z ZALO – SOTESKA
 • IŠKI VRŠAJ
 • IŠKA
 • IŠČICA
 • MAREKE NA BARJU – BARJANSKA OKNA
 • IŠKA LOKA – IZVIRI
 • KOSLERJEVA GOŠČA

JZ Krajinski park Ljubljansko barje – ožja zavarovana območja v občini Ig: Koslerjeva gošča, Iški morost in ribniki v dolini Drage pri Igu

Zlozenka KPLB

Viri in literatura:

Register kulturne dediščine 

JZ Krajinski park Ljubljansko barje

Kulturne znamenitosti občine Ig