Naravna in kulturna dediščina

UČNA POT: Z Okljukcem ob reki Iški

Iška je reka treh obrazov. Na svoji razburljivi poti teče skozi divji Iški vintgar, po rodovitnem Iškem vršaju in močvirnem Ljubljanskem barju. Z edinstvenim in skrivnostnim značajem priteguje pozornost številnih raziskovalcev in radovednežev.

Skupina raziskovalcev iz Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU pod vodstvom dr. Aleša Smrekarja je podrobno preučila reko Iško z namenom, da jo pobližje predstavi širši javnosti. Tako je nastala Učna pot ob reki Iški – “Okljuk”, ki vsebuje:

11 informativnih tabel, ki so opremljene z bogatim slikovnim in kartografskim gradivom
eLekcijo z naslovom Žagamo in meljemo.

Predstavitev reke Iške poteka vse tja od Iškega vintgarja pa do izliva v Ljubljanico v Lipah. Gre za dobrih 13 km dolgo pot, po kateri nas vodi zvedavi in zaviti Okljukec.  Podrobnejšo predstavitev Poti ob reki Iški – “Okljuk” si lahko ogledate na zgibanki tukaj.

Okljukec

 

Kje poteka učna pot?

Med Iškim vintgarjem in Lipami.
Sama pot meri dobrih 13 km, zaradi dolžine in ravnega terena je najbolj primerna za obisk s kolesom. Do učne poti se lahko pripeljete tudi z mestnim avtobusom:
– do Lip z mestnim avtobusom številka 19b
– do Iške vasi z mestnim avtobusom številka 19i.
Označenost v naravi:
Vodnica po poti je za enkrat sama reka Iška in glavne poti, ki vodijo ob njej:

 • Od Iškega vintgarja sledimo glavni cesti vse tja do Iške vasi.
 • Na križišču pred gasilskim domom v Iški vasi se odcepimo na levo proti Strahomerju.
 • Nadaljujemo po glavni cesti skozi naselji Strahomer in Vrbljene.
 • Na koncu naselja Vrbljene zavijemo desno na makadamsko pot, ki vodi mimo vodarne Brest.
 • Na križišču v Brestu zavijemo levo v smeri proti Podpeči.
 • Sledimo glavni cesti skozi Brest in naprej vse tja do mostu čez reko Iško.
 • Takoj ko pridemo čez most, zavijemo desno in sledimo reki po makadamski poti vse tja do Lip.

Vsebina:

Iška je reka treh obrazov. Na svoji razburljivi poti teče skozi divji Iški vintgar, po rodovitnem Iškem vršaju in močvirnem Ljubljanskem barju. Podrobnejšo predstavitev same poti ob reki Iški si lahko ogledate na 11 informativnih tablah:

 • Krajinski park Ljubljansko barje
 • Pot ob reki Iški – “Okljuk”
 • Divji vintgar
 • Skrivnosti zaledja Iške
 • Iški daljnovod
 • Iška se predstavi
 • Pahljača je nasuta
 • Razkošje pitne vode
 • V kanal!
 • Morost
 • Žitnica Habsburške monarhije?

Zloženka:

Oglejte si zloženko, ki je v tiskani obliki na voljo na sedežu Krajinskega parka Ljubljansko barje (info@ljubljanskobarje.si) in Občine Ig (info@obcina-ig.si).

Nagradna igra:

Na postajah poti te čaka nagradna igra. Vsak pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje ti bo prispeval eno črko končnega gesla. Pošlji nam ga in potegoval se boš za privlačno nagrado!

Pošlji nagradno geslo!

e-lekcije:

Učno pot dopolnjujejo trije elektronski kvizi, imenovani e-lekcije:

Tip poti:

Pohodno kolesarska pot mešanega tipa: asfalt in makadam. Na poti je malo sence, zato v poletnem času priporočamo zaščito pred soncem.
Možnost okrepčila:
Okrepčevalnica MM v Brestu
Pizzerija Mars v Brestu
Okrepčevalnica Kolišče v Lipah, kontakt: 031/041 717 442

Zanimivosti ob poti (poleg tistih, ki so opisane na informativnih tablah):

 • Cerkev sv. Mihaela v Iški vasi z lapidarijem rimskih nagrobnikov
 • Ribnik v Strahomerju
 • Razstava starih kmečkih orodij v Vrbljenem
 • Hipodrom Vrbljene

Učna pot je nastala v okviru projekta 2Bparks (www.2bparks.org), ki ga sofinancira Evropska unija Med program. Pripravili so jo na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU.

 

 

 

Draga

Številne naravne znamenitosti nudijo obiskovalcem veliko izhodišč za izlete po Občini Ig.

Ribniki v dolini Drage so nastali z zajezitvijo reke Draščice in potoka pod vasjo Dobravica. Ribnikov je sedem, izkopali so jih v 18. stoletju zaradi gojenja rib in kasneje kopanja gline za opekarno. Področje nudi dom številnim vrstam ptic, pogosto tu srečamo čopastega ponirka, ki je našel mesto v občinskem grbu. Tu živi edina avtohtona želva pri nas – želva sklednica, od rastlin pa je najbolj privlačen beli lokvanj. Občina Ig je v okolici sedmih ribnikov uredila gozdno učno pot Draga. Pot je krožna in dolga 3,2 km, opremljena je s 27 lesenimi tablami z imeni drevesnih vrst.

zelskllokvanj
IskaSoteska reke Iške privabi v poletnih mesecih številne sprehajalce, ki se zatečejo v hlad hudourniškega kanjona Iški vintgar. Tu so že pripravljeni prostori za piknik.

Soteska se zajeda v apnenčasto dolomitno planoto od sotočja glavnih vodotokov Zale in Iške, ki se združita v Vrbici , kjer je stičišče štirih občin.

 

Če se od doma v Iškem Vintgarju odpravite po levem bregu reke, pridete do Grabljic, kjer so še vidni ostanki kolov zabitih v strugo potoka.

 

pik4v Vrbica Gos5v Grabljice
VokamnNa poti skozi ižanski del Iškega Vintgarja je najbolj zanimiv Votli kamen , katerega je skozi stoletja izdolbla reka Iška.
Od doma v Iškem Vintgarju vodijo tudi številne pešpoti. Pohodniki se lahko odpravite na Krim – najvišji vrh občine. Ob lepem vremenu nudi zelo obsežen razgled, kar so znali izkoristiti že avstrijski zemljemerci, ki so tu že v letih 1817-1828 postavili koordinacijsko izhodišče prve katastrske izmere dežel Kranjske, Koroške, ter Primorske z Istro. Tu je še vedno najpomembnejša geodetska točka v Sloveniji.

106-1  Krim51-4