Sakralna dediščina

Sakralna dediščina je v občini Ig bogato zastopana. Med najzanimivejšo sodijo:

  • Župnijska cerkev sv. Martina na Igu, ki jo v pisnih virih prvič zasledimo leta 1361. Današnja stavba je baročna z začetka 18. stoletja. Zanimiv je krstilnik, saj je za podstavek uporabljen del rimskega nagrobnika z upodobitvijo dveh levov.
  • Cerkev sv. Mihaela v Iški vasi predelana romanska cerkev, ki se v pisnih virih prvič omenja 1353. V cerkvi je urejena zbirka ižanskih rimskih nagrobnikov. Arheološka izkopavanja ob njej so odkrila tri rimske žarne grobove in razbite zgodnjekrščanske oljenke, ki pričajo o dolgi zgodovini češčenja na tem mestu.
  • Rekonstruirana cerkev Marije Kraljice Miru na Kureščku, pri kateri se v velikem številu zbirajo verniki iz Slovenije in drugih evropskih držav. Na Kureščku že vsaj pet stoletij obstaja svetišče posvečeno Mariji.
  • Cerkev sv. Nikolaja na Visokem z znamenitimi srednjeveškimi freskami Janeza Ljubljanskega iz 15. stoletja.
  • Cerkev sv. Marjete na Golem
  • Cerkev sv. Gregorja na Dobravici, ki je največja med podružničnimi cerkvami ižanske župnije
  • Cerkev sv. Jakoba v Strahomerju
  • Župnijska cerkev Rožnovenske matere božje v Tomišlju

Več o cerkvah na straneh Župnije Ig in Župnije Tomišelj.

30-230-738-138-585-586-278-446-135-122-2