Sakralna dediščina

Sakralna dediščina je v občini Ig močno prisotna. Vredna ogleda je:

  • Cerkev sv. Martina na Igu, ki jo v pisnih virih prvič zasledimo leta 1361. V cerkvi stoji na rimskem podstavku krstni kamen z upodobitvijo dveh levov.
  • Cerkev sv. Mihaela v Iški vasi, ki je bila prvič omenjena leta 1353. V cerkvi je urejena zbirka ižanskih rimskih nagrobnikov. Arheološka izkopavanja ob njej so dala tri rimske žarne grobove in razbite zgodnjekrščanske oljenke.
  • Obnovljena cerkvica Marije Kraljice Miru na Kureščku, pri kateri se v velikem številu zbirajo verniki iz Slovenije in drugih evropskih držav. Na Kureščku že vsaj pet stoletij obstaja svetišče posvečeno Mariji. Prvotno gotska cerkev je na tem mestu stala že v 15. stoletju.
  • Cerkvica sv. Nikolaja na Visokem z znamenitimi freskami Janeza Ljubljanskega.
  • Cerkev sv. Marjete na Golem
  • Cerkev sv. Gregorja na Dobravici, ki je med ižanskimi podružnicami največja.
  • Cerkev sv. Jakoba v Strahomerju
  • Božjepotna cerkev Marije kraljice, presvetega rožnega venca v Tomišlju

 

30-230-738-138-585-586-278-446-135-122-2

Skip to content