Gradovi na Ižanskem

25-2Na ižanskem področju je bilo v zgodovini sezidanih kar nekaj gradov, graščin in dvorcev, ki so v stoletjih doživljala različne usode. O nekaterih danes ne vemo niti tega, kje so bili, saj jih poznamo le iz pisanih zgodovinskih virov, drugi, redki, pa so še danes med nami v različnih funkcijah.

 

 

Brest-graščina V vasi Brest blizu Iga je Janez Seifried pl. Portner leta 1664 sezidal graščino Brest – Ebenporthen, enonadstropno poslopje pravokotnega tlorisa z dvema okroglima stolpoma na vogalih. Sedaj je to kmetija – stanovanjsko poslopje.

 

28-1Iški turn. Pozidan naj bi bil po propadu starega gradu in je njegov naslednik. Verjetno je nastal iz gotskega dvora. ki je stal JZ od izvira Iščice. Leta 1350 je omenjena kot pristava pod gradom ob vodi, kjer je bil tudi mlin, last vitezov Iških. Leta 1447 so Auspergi dobili zgornji mlin ob Iškem turnu. Okoli leta 1964 so stavbo popolnoma prezidali in razširili. Sedaj je na njegovem zemljišču Izobraževalni center za zaščito in reševanje. (link na sliko danes)

Iški Turn- Grad Turnek (Thurnegg) na griču Pungart nad Igom, izginuli grad
Grad Iški turn oz. Turnek ali Thurnegg so v 12.stol. pozidali vitezi Iggerji, ministeriali koroških vojvoda Spanheimov. . O gradu ni več sledu, zadnjič pa je bil omenjen leta 1444.

Ižanski grad-Sonneg, je prvič omenjen že leta 1436. V 15. stoletju so bili lastniki gradu protestantje Schnitzenbaumi. v tem gradu je danes Zavod za prestajanje kazni za ženske.

IzGradNek

 

 

 

 

 

Skip to content