Gradovi na Ižanskem

25-2Na območju Ižanskega je bilo v preteklosti sezidanih več gradov, graščin in dvorcev, ki so v stoletjih doživljala različne usode. O nekaterih danes ne vemo niti tega, kje so bili, saj jih poznamo le iz pisanih zgodovinskih virov, drugi, redki, pa so še danes med nami v različnih funkcijah.

 

 

V vasi Brest blizu Iga je Janez Seifried pl. Portner leta 1664 sezidal graščino Brest – Ebenporthen, enonadstropno poslopje pravokotnega tlorisa z dvema okroglima stolpoma na vogalih. Sedaj je to kmetija – stanovanjsko poslopje.

 

28-1Iški turn

Pozidan naj bi bil po propadu starega gradu in je njegov naslednik. Verjetno je nastal iz gotskega dvora, ki je stal JZ od izvira Iščice. Leta 1350 je omenjena kot pristava pod gradom ob vodi, kjer je bil tudi mlin, last vitezov Iških. Leta 1447 so Auspergi dobili zgornji mlin ob Iškem turnu. Okoli leta 1964 so stavbo popolnoma prezidali in razširili. Sedaj je na njegovem zemljišču Izobraževalni center za zaščito in reševanje.

 

 

 

Grad Zonek (Sonneg) na Igu je prvič omenjen že leta 1436. V 15. stoletju so bili lastniki gradu protestantje Schnitzenbaumi. v tem gradu je danes Zavod za prestajanje kazni za ženske.