Proračun

Proračun 2020
Občinski svet Občine Ig je na svoji 11. redni seji dne, 26. 02. 2020 sprejel predlog Proračuna Občine Ig za leto 2020.
Proračun Občine Ig za leto 2020
Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2020, Uradni list RS, št, 12/2020.

Proračun 2020 – začasno financiranje

Občinski svet Občine Ig je na svoji 10. redni seji dne 22.01.2020 sprejel sklep,
da se o Predlogu proračuna Občine Ig za leto 2020 in o Predlogu Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2020 opravi javna razprava. Javna razprava-sklep 2020

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE IG OD 01-03-2020, Uradni list RS, št. 81/2019 Sklep

Proračun 2019

Zaključni račun proračuna 2019
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2019; (Uradni list RS, št. 34/2019) Rebalans 1-2019

PRORAČUN OBČINE IG ZA LETO 2019 s popravki iz seje 7.11.2018; (Uradni list RS, št. 79/2018)

Proračun 2018

Zaključni račun Proračuna Občine Ig za leto 2018; ( Uradni list RS, št. 34/2019) Zaključni račun proračuna 2018

REBALANS PRORAČUN OBČINE IG ZA LETO 2-2018;  (Uradni list RS, št. 65/2018)

POLLETNO POROČILO 1-6-2018

Rebalans Občine Ig 2018 -1;  (Uradni list RS, št. 41/2018)

Proračun Občine Ig za leto 2018;  (Uradni list RS,  št. 80/2017 str. 12451)

Proračun 2017

Zaključni račun Proračuna Občine Ig 2017 (Uradni list
Odlok o rebalansu Občine Ig
( Uradni list RS, št. 66/2017)

Rebalans Občine Ig – 2 – 2017

Polletno poročilo 01-06-2017

Odlok o Rebalansu -1 Občine Ig ( Uradni list RS, št. 26/2017)
Rebalans proračuna 1-2017

Odlok o Proračun Občine Ig za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/2016)
Proračun Občine Ig za leto 2017- z amandmajem

 

Proračun 2016

Proračun 2015

POMEMBNO OBVESTILO

S 1. 1. 2015 obvezno pošiljanje računov v javni sektor v elektronski obliki.

Dne 27. 12. 2013 je bil v Uradnem listu št. 111/2013 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A), ki začne veljati 11. 1. 2014.

Bistvena novost, ki jo prinaša ZOPSPU-A je, da bodo s 1. 1. 2015 morali proračunski uporabniki prejemati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki (v nadaljevanju e-računi). To pomeni, da bodo morale pravne in fizične osebe za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje pošiljati proračunskim uporabnikom e-račune.

Fizične in pravne osebe bodo lahko pošiljale e-račune proračunskim uporabnikom prek bank, vključenih v medbančno izmenjavo e-računov, ponudnikov procesne obdelave podatkov s katerimi ima Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) sklenjene pogodbe o izmenjavi e-računov ali spletnega portala UJP e-račun, namenjenega izdajateljem, ki prek svoje banke ali procesorja ne morejo  posredovati e-računov proračunskim uporabnikom ali ne razpolagajo s tehnično podporo za pripravo e-računov. Navedene izmenjave omogočajo pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom prek UJP, ki je v skladu s 26. členom ZOPSPU enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo e-računov, zato neposredno pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom ni dovoljeno.

UJP bo v sodelovanju z Nacionalnim forumom za e-račune, ki ga skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije tudi vodi, v letu 2014 organiziral posvete za proračunske uporabnike ter sodeloval na posvetih za izdajatelje e-računov ter nudil vso potrebno pomoč in informacije za pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom.

Obvezno pošiljanje e-računov v javni sektor bo spodbudilo približevanje maksimalnemu obsegu uporabe e-računov v zasebnem in javnem sektorju ter prispevalo k racionalnejšemu poslovanju tako  javnega sektorja kot gospodarstva.

Proračun 2014

Proračun 2013

Proračun 2012

Proračun 2011

Proračun 2010

Proračun 2009

Proračun 2008