Proračun

Proračun 2023

Občinski svet Občine Ig je na 5. redni seji 19. aprila  2023 sprejel Rebalans Proračun Občine Ig za leto 2023;
Rebalans proračuna Občine Ig za leto 1-2023, Uradni list RS, št. 48/2023

Občinski svet Občine Ig je na 30. redni seji 23. 11. 2022 sprejel Proračun Občine Ig za leto 2023;
Proračun Občine Ig za leto 2023;  Uradni list RS, št. 151/2022

Proračun 2022

Zaključni račun proračuna 2022; Uradni list RS, št. 48/2023

Občinski svet Občine Ig je na 30. redni seji 23. 11. 2022 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2022-3;
Rebalans 3-2022;  Uradni list RS, št. 151/2022 

Občinski svet Občine Ig je na 27. redni seji 14. 9. 2022 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2022 – 2;
Rebalans 2-2022;  Uradni list RS, št. 122/2022 

Občinski svet Občine Ig je na 26. redni seji 29. 6. 2022 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2022-1;
Rebalans 1-2022;  Uradni list RS, št. 92/2022 

Občinski svet Občine Ig na  22. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel Proračun Občine Ig  za leto 2022.
Proračun Občine Ig za leto 2022;
Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2022; Uradni list RS, št. 199/2021

Proračun 2021

Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2021;  Uradni list RS, št. 85/2022.

Občinski svet Občine Ig na 8. izredni seji dne 5. 10. 2021 sprejel predlog Rebalansa Občine Ig -2-2021.
Rebalans 2-2021; Uradni list RS. št. 161/2021.

Občinski svet Občine Ig je na svoji 20. redni seji dne,  03. 06. 2021 sprejel predlog Rebalansa Občine Ig- 1-2021.
Rebalans 1-2021; Uradni list RS, št. 94/2021.

Občinski svet Občine Ig je na svoji 16. redni seji, 16. 12. 2020 sprejel Proračun Občine Ig za leto 2021.
Proračun za leto 2021 z amandmaji
Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2021; Uradni list RS, št. 200/2020.

Proračun 2020

Zaključni račun Občine Ig za leto 2020; Uradni list RS, št. 94/2021

Občinski svet Občine Ig je na svoji 14. redni seji dne, 16. 09. 2020 sprejel predlog Rebalansa Občine Ig- 1-2020.
REBALANS 1- 2020
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2020, Uradni list RS, št. 123/2020.

Občinski svet Občine Ig je na svoji 11. redni seji dne, 26. 02. 2020 sprejel predlog Proračuna Občine Ig za leto 2020.
Proračun Občine Ig za leto 2020
Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2020, Uradni list RS, št, 12/2020.

Proračun 2020 – začasno financiranje

Občinski svet Občine Ig je na svoji 10. redni seji dne 22.01.2020 sprejel sklep,
da se o Predlogu proračuna Občine Ig za leto 2020 in o Predlogu Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2020 opravi javna razprava. Javna razprava-sklep 2020

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE IG OD 01-03-2020, Uradni list RS, št. 81/2019 Sklep

Proračun 2019

Zaključni račun proračuna 2019
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2019; (Uradni list RS, št. 34/2019) Rebalans 1-2019

PRORAČUN OBČINE IG ZA LETO 2019 s popravki iz seje 7.11.2018; (Uradni list RS, št. 79/2018)

Proračun 2018

Zaključni račun Proračuna Občine Ig za leto 2018; ( Uradni list RS, št. 34/2019) Zaključni račun proračuna 2018

REBALANS PRORAČUN OBČINE IG ZA LETO 2-2018;  (Uradni list RS, št. 65/2018)

POLLETNO POROČILO 1-6-2018

Rebalans Občine Ig 2018 -1;  (Uradni list RS, št. 41/2018)

Proračun Občine Ig za leto 2018;  (Uradni list RS,  št. 80/2017 str. 12451)

Proračun 2017

Zaključni račun Proračuna Občine Ig 2017 (Uradni list
Odlok o rebalansu Občine Ig
( Uradni list RS, št. 66/2017)

Rebalans Občine Ig – 2 – 2017

Polletno poročilo 01-06-2017

Odlok o Rebalansu -1 Občine Ig ( Uradni list RS, št. 26/2017)
Rebalans proračuna 1-2017

Odlok o Proračun Občine Ig za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/2016)
Proračun Občine Ig za leto 2017- z amandmajem

 

Proračun 2016

Proračun 2015

POMEMBNO OBVESTILO

S 1. 1. 2015 obvezno pošiljanje računov v javni sektor v elektronski obliki.

Dne 27. 12. 2013 je bil v Uradnem listu št. 111/2013 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A), ki začne veljati 11. 1. 2014.

Bistvena novost, ki jo prinaša ZOPSPU-A je, da bodo s 1. 1. 2015 morali proračunski uporabniki prejemati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki (v nadaljevanju e-računi). To pomeni, da bodo morale pravne in fizične osebe za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje pošiljati proračunskim uporabnikom e-račune.

Fizične in pravne osebe bodo lahko pošiljale e-račune proračunskim uporabnikom prek bank, vključenih v medbančno izmenjavo e-računov, ponudnikov procesne obdelave podatkov s katerimi ima Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) sklenjene pogodbe o izmenjavi e-računov ali spletnega portala UJP e-račun, namenjenega izdajateljem, ki prek svoje banke ali procesorja ne morejo  posredovati e-računov proračunskim uporabnikom ali ne razpolagajo s tehnično podporo za pripravo e-računov. Navedene izmenjave omogočajo pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom prek UJP, ki je v skladu s 26. členom ZOPSPU enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo e-računov, zato neposredno pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom ni dovoljeno.

UJP bo v sodelovanju z Nacionalnim forumom za e-račune, ki ga skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije tudi vodi, v letu 2014 organiziral posvete za proračunske uporabnike ter sodeloval na posvetih za izdajatelje e-računov ter nudil vso potrebno pomoč in informacije za pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom.

Obvezno pošiljanje e-računov v javni sektor bo spodbudilo približevanje maksimalnemu obsegu uporabe e-računov v zasebnem in javnem sektorju ter prispevalo k racionalnejšemu poslovanju tako  javnega sektorja kot gospodarstva.

Proračun 2014

Proračun 2013

Proračun 2012

Proračun 2011

Proračun 2010

Proračun 2009

Proračun 2008