Občinski svet

Člani občinskega sveta

 1. Jože CIBER
 2. Jožica DROBNIČ
 3. Zdravko GRMEK
 4. Alenka JERAJ
 5. Zuhra JOVANOVIČ
 6. Simon KRAJZEL
 7. Marija (Mojca) KUČIČ
 8. Rado LOVŠIN
 9. Mirko MERZEL
 10. Anton MODIC
 11. mag. Aleš TOLAR
 12. Jože VIRANT
 13. Mira ŽAGAR
 14. Marija ŽUPEC

Seje občinskega sveta

Arhiv do 2022