Vaške skupnosti

Svet vaške skupnosti Brest

 • Predsednik  Srečo Lenarčič, Brest 39, 1292  Ig
 • Mojca Švigelj, Brest 20, 1292 Ig
 • Artur Javoršek, Brest 52, 1292 Ig
 • Robert Skubic, Brest 52c, 1292 Ig

Zapisnik konstitutivne seje Brest

Svet vaške skupnosti Dobravica

 • Predsednik  Matej Virant, Dobravica 4, 1292  Ig
 • Sabina Prislan, Dobravica 44, 1292 Ig
 • Marko Rožič, Dobravica 38, Dobravica  38, 1292 Ig

Zapisnik konstitutivne seje Vaški svet Dobravica

Svet vaške skupnosti Draga

 • Predsednik  Mitja Brenčič, Draga 24, 1292  Ig
 • Stanislava Primc, Draga 29, 1292 Ig
 • Tadej Primc, Draga 31, 1292 Ig

Zapisnik konstitutivne seje Draga

Svet vaške skupnosti Gornji Ig

 • Predsednica Marjetka Čampa, Gornji Ig 4, 1292  Ig
 • Branko Kvartuh, Gornji Ig 6, 1292 Ig
 • Ana Brancelj, Gornji Ig 3,  1292 Ig

Zapisnik konstitutivne seje Vaški svet Gornji Ig

Svet vaške skupnosti Ig

 • Predsednik dr. Darko Uršič, Banija 48, 1292  Ig
 • Tone Strelec, Čolnarska ulica 31, 1292  Ig
 • Jože Glavan, Čolnarska ulica 4, 1292 Ig
 • Žiga Drnovšek, Rakovniška ulica 12, 1292  Ig
 • Božena Gabrijelčič, Jelenova ulica 1, 1292 Ig
 • Nina Uršič, Banija 46, 1292 Ig
 • Ana Podržaj, Banija 28, 1292 Ig

Zapisnik konstitutivne seje -SVS_Ig

Svet vaške skupnosti Iška Loka

 • Predsednica Helena Žnidaršič, Iška Loka 40, 1292 Ig
 • Marko Župec, Iška Loka 48, 1292 Ig
 • Vlasta Strle Kolar, Iška Loka 1, 1292  Ig
 • Aleš Jere, Iška Loka 13, 1292  Ig

Zapisnik konstitutivne seje Iška Loka

Svet vaške skupnosti Iška vas

 • Predsednik Janez Rupert, Iška vas, 26a, 1292 Ig
 • Andrej Škulj,  Iška vas 63a, 1292 Ig
 • Franci Grimšič, Iška vas 86, 1292  Ig
 • Erika Marija Janželj, Iška vas 22, 1292 Ig

Zapisnik konstitutivne seje Iška vas

Svet vaške skupnosti Iška

 • Predsednica  Tina Krevel, Iška 140, 1292 Ig
 • Vid Bratovž,  Iška 129a, 1292 Ig
 • Luka Kupec, Iška 131, 1292  Ig

Zapisnik konstitutivne seje Iška
Zapisnik sestanka 14.3.2019 – Iška
Zapisnik sestanka 9.5.2019 Iška
Zapisnik sestanka 11.7.2019 Iška

Svet vaške skupnosti Kot

 • Predsednik Žan Možek, Kot 13, 1292 Ig
 • Nina Modic, Kot 8, 1292 Ig
 • Miha Cimperman, Kot 8b, 1292 Ig

Svet vaške skupnosti Kremenica

 • Predsednik Mitja Glavnik, Kremenica 20, 1292 Ig
 • Valentin Garvas, Kremenica 9, 1292 Ig
 • Barbara Kupljenik, Kremenica 20, 1292  Ig

Zapisnik konstitutivne seje Kremenica

Svet vaške skupnosti Matena

 • Predsednica Brigita Petek, Matena 9, 1292 Ig
 • Anton Tegelj, Matena 27, 1292 Ig
 • Karmen Ciber, Matena 21, 1292  Ig
 • Andraž Rupert, Matena 35, 1292 Ig

Svet vaške skupnosti Podgozd

 • Predsednik dr. Nejc Košnik, Podgozd 49, 1292 Ig
 • Rok Škraba,  Podgozd 59, 1292  Ig
 • Nina Smole, Podgozd 49, 1292  Ig

Zapisnik konstitutivne seje Podgozd

Svet vaške skupnosti Podkraj

 • Predsednica Darja Perme, Podkraj 30, 1292  Ig
 • Aleš Ciber, Podkraj 34, 1292 Ig
 • Anton Šenk, Podkraj 15, 1292  Ig

Zapisnik konstitutivne seje SVS Podkraj

Svet vaške skupnosti Sarsko

 • Predsednik  Marko Malavašič,  Sarsko 20, 1292  Ig
 • Miroslav Valjavec, Sarsko 5h, 1292  Ig
 • Marija Rotar, Sarsko 5e, 1292 Ig

Zapisnik konstitutivne seje Sarsko

Svet vaške skupnosti Staje

 • Predsednik mag. Franc Lenarčič, Staje 6, 1292 Ig
 • Martin Janežič, Staje 3a, 1292 Ig
 • Irena Trček, Staje 1e, 1292  Ig

Zapisnik konstitutivne seje Staje

Svet vaške skupnosti Strahomer

 • Predsednica Simona Purkat, Strahomer  39, 1292  Ig
 • Janez Meglič, Strahomer 11, 1292 Ig
 • Niko Javorščak, Strahomer 4, 1292  Ig

Zapisnik konstitutivne seje Strahomer

Svet vaške skupnosti Suša

 • Predsednica Dragica Krnc, Suša 6, 1292  Ig
 • Jože Pečar, Suša 1, 1292  Ig
 • Jože Intihar, Suša 9, 1292  Ig

Svet vaške skupnosti Škrilje

 • Predsednica Marinka Plantan, Škrilje 5b, 1292  Ig
 • mag. Katja Gorjup, Škrilje 34, 1292  Ig
 • Amadej Bergles, Škrilje 38 a, 1292  Ig

Zapisnik konstitutivne seje Škrilje

Svet vaške skupnosti Tomišelj

 • Predsednik Bojan Kraševec, Tomišelj 1, 1292  Ig
 • Marija Livk, Tomišelj 36b, 1292  Ig
 • Maja Bezlaj, Tomišelj 7, 1292  Ig
 • Matjaž Jankovič, Tomišelj  32, 1292 Ig

Svet vaške skupnosti Visoko Rogatec

 • Predsednica Nika Marn Lenarčič, Visoko 5, 1292  Ig
 • Jožica Golob,  Visoko 196, 1292 Ig
 • Roman Anžič, Rogatec nad Želimljami 11, 1292 Ig
 • Igor Holy, Visoko 15h, 1292  Ig

Svet vaške skupnosti Zapotok

 • Predsednik Zlatko Usenik, Zapotok 10b , Ig
 • Ivanka Časl, Zapotok 102, 1292 Ig
 • Marko Petrič, Zapotok 35, 1292 Ig
 • Marija Mali, Zapotok 98, 1292  Ig

Svet vaških skupnosti mandat 2014 – 2018

Svet vaške skupnosti Golo – Selnik

 • Predsednik Jože Ciber, Golo 50a, 1292  Ig
 • Mojca Poredoš, Golo 127, 1292 Ig
 • Martin Mavec, Golo 3, 1292 Ig
 • Roman Povše, Golo 89, 1292 Ig

Zapisniki vaške skupnosti

Svet vaške skupnosti Ig

 • Predsednik Tone Strelec, Čolnarska ulica 31, 1292  Ig
 • Katja Zdravje, Banija 30, 1292 Ig
 • Vesna Toni, Kalinova ulica 20, 1292 Ig
 • Jože Glavan, Čolnarska ulica 4, 1292 Ig
 • Božena Gabrijelčič, Jelenova ulica 1, 1292 Ig
 • Marko Hvale, Vodomčeva ulica 5, 1292 Ig
 • Franc Bukovec, Kramarjeva ulica 21, 1292 Ig

Svet vaške skupnosti Iška

 • Predsednik Roman Grm, Iška 142a, 1292 Ig
 • Nataša Bučar Draksler, Iška 51, 1292 Ig
 • Marija (Mojca) Kučič, Iška 144, 1292  Ig

Zapisnik 4. seje SVS Iška z dne 22.12.2017
Zapisnik 5. seje SVS Iška

Svet vaške skupnosti Iška vas

 • Predsednik Janez Rupert, Iška vas, 26a, 1292 Ig
 • Ivan Žagar, Iška vas 92, 1292 Ig
 • Karmen Kavčič, Iška vas 39, 1292  Ig
 • Marija Zdravje, Iška vas 29, 1292 Ig

Zapisnik sestanka SVS Iška vas dne 27.10.2017

Svet vaške skupnosti Kot

 • Predsednica Natalija Modic, Kot 8, 1292 Ig
 • Janko Rozman, Kot 10, 1292 Ig
 • Miha Cimperman, Kot 8a, 1292 Ig

Svet vaške skupnosti Podgozd

 • Predsednik Miroslav Planinc Kovačič, Podgozd 60, 1292 Ig
 • Aleš Košorog, Podgozd 6, 1292  Ig
 • Nevenka Kosec, Podgozd 73, 1292  Ig

Svet vaške skupnosti Podkraj

 • Predsednica Darja Perme, Podkraj 30, 1292  Ig
 • Aleš Ciber, Podkraj 34, 1292 Ig
 • Anton Šenk, Podkraj 15, 1292  Ig

Svet vaške skupnosti Sarsko

 • Predsednica Katja Krnc, Sarsko 1a, 1292  Ig
 • Dejan Zarnec, Sarsko 5b, 1292  Ig
 • Milena Murgelj, Sarsko 4, 1292 Ig

Svet vaške skupnosti Staje

 • Predsednica Mojca Završnik, Staje 20a, 1292 Ig
 • Janez Kovačič, Staje 9, 1292 Ig
 • Franc Lenarčič, Staje 6, 1292  Ig

Svet vaške skupnosti Strahomer

Svet vaške skupnosti Suša

 • Predsednica Dragica Krnc, Suša 6, 1292  Ig
 • Jože Pečar, Suša 1, 1292  Ig
 • Jože Intihar, Suša 9, 1292  Ig

Svet vaške skupnosti Škrilje

 • Predsednica Marinka Plantan, Škrilje 5b, 1292  Ig
 • Dušan Kovačič, Škrilje 64, 1292  Ig
 • Darja Režek, Škrilje 4b, 1292  Ig

Plan dela SVS Škrilje za leto 2017

Svet vaške skupnosti Tomišelj

 • Predsednik Franc Janko Susman, Tomišelj 73, 1292  Ig
 • Jure Mavec, Tomišelj 70, 1292  Ig
 • Bojan Kraševec, Tomišelj 1, 1292  Ig
 • Suzana Bratkovič Zavodnik, Tomišelj 85, 1292 Ig

Svet vaške skupnosti Visoko Rogatec

 • Predsednik Aleš Tolar, Visoko 112, 1292  Ig
 • Mirjam Čehovin, Visoko 101, 1292 Ig
 • Darko Škerl, Visoko 89, 1292 Ig
 • Jasna Martinjak, Visoko 138, 1292  Ig

Svet vaške skupnosti Zapotok

 • Predsednik Zlatko Usenik, Zapotok 10b , Ig
 • Marko Petrič, Zapotok 35, 1292 Ig
 • Ivanka Časl, Zapotok 102, 1292 Ig
Skip to content