Vaške skupnosti

Svet vaške skupnosti Brest

nima izvoljenega vaškega sveta

Svet vaške skupnosti Dobravica

 • Predsednica Sabina Prislan, Dobravica 44
 • Matej Virant, Dobravica 4
 • Marko Rožič, Dobravica 38, Dobravica  38

Svet vaške skupnosti Draga

 • Predsednik Zlatko Ban, Draga 21
 • Luka Mavec, Draga 35
 • Ružica Erjavec, Draga 25

Svet vaške skupnosti Golo – Selnik

 • Predsednik  Janez Ciber, Golo 31
 • Ajda Cizej, Golo 117
 • Florijan Zupan, Golo 21 d
 • Marinka Albreht, Golo 134

Svet vaške skupnosti Gornji Ig

 • Predsednica Ana Brancelj, Gornji Ig 3
 • Branko Kvartuh, Gornji Ig 6
 • Zvonko Doles, Gornji Ig 8

Svet vaške skupnosti Ig

nima izvoljenega vaškega sveta

Svet vaške skupnosti Iška Loka

 • Predsednik Andrej Žnidaršič, Iška Loka 40 
 • Primož Pintarič, Iška Loka 47A
 • Petra Japelj, Iška Loka 1F
 • Vlasta Kolar, Iška Loka 1

Svet vaške skupnosti Iška vas

 • Predsednik Janez Rupert, Iška vas, 26a
 • Franci Grimšič, Iška vas 86
 • Erika Marija Janželj, Iška vas 22
 • Milena Hvalič Arhar, Iška vas 108

Svet vaške skupnosti Iška

 • Predsednik Janez Janežič, Iška 8
 • Anton Šušteršič,  Iška 14
 • Mateja Tavželj, Iška  5

Svet vaške skupnosti Kot

 • Predsednik Gašper Raztresen, Kot 5
 • Aleksander Jurca, Kot 8
 • Andreja Platnar,  Kot 12A

Svet vaške skupnosti Kremenica

 • Predsednik Andrej Zgonc, Kremenica 11
 • Nastja Jakič, Kremenica 4A
 • Jernej Smole, Kremenica 1B

Svet vaške skupnosti Matena

 • Predsednik Andraž Rupert, Matena 35
 • Jure Kumše, Matena 2
 • Dragica Lupše Strle, Matena 78
 • Tea Vidic, Matena 31

Svet vaške skupnosti Podgozd

 • Predsednik Rok Škraba, Podgozd 59
 • Nina Smole, Podgozd 49
 • Anton Stamol, Podgozd 45

Svet vaške skupnosti Podkraj

 • Predsednik Aleš Ciber, Podkraj 34
 • Simona Kavčnik, Podkraj 34
 • Andrej Modic Kern, Podkraj 82

Svet vaške skupnosti Sarsko

 • Predsednik  Marko Malavašič,  Sarsko 20
 • Miroslav Valjavec, Sarsko 5H
 • Marija Rotar, Sarsko 5E

Svet vaške skupnosti Staje

 • Predsednik Martin Janežič, Staje 3A
 • Franc Lenarčič, Staje 6
 • Jožica Rovšek, Staje 10

Svet vaške skupnosti Strahomer

nima izvoljenega vaškega sveta

Svet vaške skupnosti Suša

 • Predsednik Jože Pečar, Suša 1
 • Mateja Štebljaj, Suša 12
 • Jožef Krnc, Suša 6

Svet vaške skupnosti Škrilje

 • Predsednica Maja Glinšek, Škrilje 32
 • Tina Zorenč, Škrilje 106
 • Aleš Franjko, Škrilje 116

Svet vaške skupnosti Tomišelj

 • Predsednik Bojan Kraševec, Tomišelj 1
 • Marija Livk, Tomišelj 36B
 • Maja Bezlaj, Tomišelj 7
 • Matjaž Jankovič, Tomišelj  32

Svet vaške skupnosti Visoko Rogatec

 • Predsednica Barbara Julijana Poznik, Visoko 53
 • Matej Kališčar,  Visoko 3
 • Lucija Kodrca, Visoko 29
 • Igor Holy, Visoko 15H

Svet vaške skupnosti Vrbljenje

nima izvoljenega vaškega sveta

Svet vaške skupnosti Zapotok

 • Predsednik Jože Ciber, Zapotok 10
 • Vid Dimnik, Zapotok 125
 • Špela Brložnik, Zapotok 40H
 • Isabela Kovačič, Zapotok 79

Svet vaških skupnosti mandat 2014 – 2018

Svet vaške skupnosti Golo – Selnik

 • Predsednik Jože Ciber, Golo 50a, 1292  Ig
 • Mojca Poredoš, Golo 127, 1292 Ig
 • Martin Mavec, Golo 3, 1292 Ig
 • Roman Povše, Golo 89, 1292 Ig

Zapisniki vaške skupnosti

Svet vaške skupnosti Ig

 • Predsednik Tone Strelec, Čolnarska ulica 31, 1292  Ig
 • Katja Zdravje, Banija 30, 1292 Ig
 • Vesna Toni, Kalinova ulica 20, 1292 Ig
 • Jože Glavan, Čolnarska ulica 4, 1292 Ig
 • Božena Gabrijelčič, Jelenova ulica 1, 1292 Ig
 • Marko Hvale, Vodomčeva ulica 5, 1292 Ig
 • Franc Bukovec, Kramarjeva ulica 21, 1292 Ig

Svet vaške skupnosti Iška

 • Predsednik Roman Grm, Iška 142a, 1292 Ig
 • Nataša Bučar Draksler, Iška 51, 1292 Ig
 • Marija (Mojca) Kučič, Iška 144, 1292  Ig

Zapisnik 4. seje SVS Iška z dne 22.12.2017
Zapisnik 5. seje SVS Iška

Svet vaške skupnosti Iška vas

 • Predsednik Janez Rupert, Iška vas, 26a, 1292 Ig
 • Ivan Žagar, Iška vas 92, 1292 Ig
 • Karmen Kavčič, Iška vas 39, 1292  Ig
 • Marija Zdravje, Iška vas 29, 1292 Ig

Zapisnik sestanka SVS Iška vas dne 27.10.2017

Svet vaške skupnosti Kot

 • Predsednica Natalija Modic, Kot 8, 1292 Ig
 • Janko Rozman, Kot 10, 1292 Ig
 • Miha Cimperman, Kot 8a, 1292 Ig

Svet vaške skupnosti Podgozd

 • Predsednik Miroslav Planinc Kovačič, Podgozd 60, 1292 Ig
 • Aleš Košorog, Podgozd 6, 1292  Ig
 • Nevenka Kosec, Podgozd 73, 1292  Ig

Svet vaške skupnosti Podkraj

 • Predsednica Darja Perme, Podkraj 30, 1292  Ig
 • Aleš Ciber, Podkraj 34, 1292 Ig
 • Anton Šenk, Podkraj 15, 1292  Ig

Svet vaške skupnosti Sarsko

 • Predsednica Katja Krnc, Sarsko 1a, 1292  Ig
 • Dejan Zarnec, Sarsko 5b, 1292  Ig
 • Milena Murgelj, Sarsko 4, 1292 Ig

Svet vaške skupnosti Staje

 • Predsednica Mojca Završnik, Staje 20a, 1292 Ig
 • Janez Kovačič, Staje 9, 1292 Ig
 • Franc Lenarčič, Staje 6, 1292  Ig

Svet vaške skupnosti Strahomer

Svet vaške skupnosti Suša

 • Predsednica Dragica Krnc, Suša 6, 1292  Ig
 • Jože Pečar, Suša 1, 1292  Ig
 • Jože Intihar, Suša 9, 1292  Ig

Svet vaške skupnosti Škrilje

 • Predsednica Marinka Plantan, Škrilje 5b, 1292  Ig
 • Dušan Kovačič, Škrilje 64, 1292  Ig
 • Darja Režek, Škrilje 4b, 1292  Ig

Plan dela SVS Škrilje za leto 2017

Svet vaške skupnosti Tomišelj

 • Predsednik Franc Janko Susman, Tomišelj 73, 1292  Ig
 • Jure Mavec, Tomišelj 70, 1292  Ig
 • Bojan Kraševec, Tomišelj 1, 1292  Ig
 • Suzana Bratkovič Zavodnik, Tomišelj 85, 1292 Ig

Svet vaške skupnosti Visoko Rogatec

 • Predsednik Aleš Tolar, Visoko 112, 1292  Ig
 • Mirjam Čehovin, Visoko 101, 1292 Ig
 • Darko Škerl, Visoko 89, 1292 Ig
 • Jasna Martinjak, Visoko 138, 1292  Ig

Svet vaške skupnosti Zapotok

 • Predsednik Zlatko Usenik, Zapotok 10b , Ig
 • Marko Petrič, Zapotok 35, 1292 Ig
 • Ivanka Časl, Zapotok 102, 1292 Ig