Občinski praznik

praznik

Občina Ig praznuje občinski praznik 21. marca. Med lokalnimi zgodovinskimi dogodki v zadnjih 150 letih slovenske zgodovine je le malo takih, ki bi odmevali tako na široko kot obračun Ižancev na graščino v noči od 21. na 22. marec leta 1848, ko se je velika truma kmetov zbrala in napadla ižanski grad. O njem niso pisali le takratni časopisi (tudi dunajski), ampak so o dogodku pisno poročali tudi samemu avstrijskemu cesarju. Udeleženci so bili iz vseh okoliških vasi, med njih tudi nekaj fantov in celo žensk. Oboroženi so bili s sekirami in nekaterimi drugimi primernimi ostrimi orodji.

Tiste marčevske dni ob koncu druge in začetku njegove tretje dekade je bilo na Igu kar živahno. Osnovo za razburjenje je dala že sama revolucija, katere idejni val je iz kranjske prestolnice naglo pljusnil med Ižance. Svoje sta prispevala še jožefovo in seveda semenj. Tu so se srečevali ljudje, sklepale so se kupčije, izmenjavale so se informacije, ki so bile tiste marčne dni resnično razburljive in za mnoge celo neverjetne.

Občinska priznanja

2016

 • Na predlog župana Janeza Cimpermana,  je priznanje Občine Ig za leto 2016 prejel prof. dr. ANTON BRANCELJ za pomembne dosežke pri raziskovanju in ohranjanju jame Velika Pasica.
 • Na predlog društva Fran Govekar Ig  je priznanje Občine Ig za leto 2016 prejela ALENKA JERAJ, za aktivno delo na področju ljubiteljske kulture in turizma v občini.
 • Na predlog Sveta vaške skupnosti Kot, Prostovoljnega gasilskega društva Kot -Staje je priznanje Občine Ig za leto 2016 prejel FRANC PLATNAR, za dolgoletno uspešno delo na področju gasilstva in ljubiteljske kulture v občini.
 • Po sklepu odbora za družbene dejavnosti občine Ig z dne 8. marca 2016 in na predlog Šahovskega kluba Ig, je bil naziv športnica leta Občine Ig za leto 2015 podeljen LARI JANŽELJ.
 • Na predlog Karate-do Klub Ig Shotokanje bil naziv športnik leta za leto 2015 podeljen NIKU NEDELKU.
 • Na predlog župana Janeza Cimpermana je zlato plaketo Občine Ig za leto 2016 prejelo
  KONJEREJSKO DRUŠTVO KRIM ob 30-letnici delovanja.
 •  Na predlog župana Janeza Cimpermana je zlato plaketo Občine Ig za leto 2016 prejela
  LOVSKA DRUŽINA IG  ob 70-letnici delovanja.  
 • Na predlog župana Janeza Cimpermana je zlato plaketo Občine Ig za leto 2016 prejela
  LOVSKA DRUŽINA MOKRC  ob 70-letnici delovanja.
 • Na predlog župana Janeza Cimpermana je zlato plaketo Občine Ig za leto 2016 prejela
  LOVSKA DRUŽINA TOMIŠELJ  ob 70-letnici delovanja .
 • Na predlog župana Janeza Cimpermana je zlato plaketo Občine Ig za leto 2016 prejela
  OSNOVNA ŠOLA IG  ob 50-letnici nove šole na Igu.
 • Po sklepu občinskega sveta Občine Ig z marca letos in na predlog  Občinskega odbora Slovenske demokratske stranke Ig, je bil naziv častni občan podeljen
  gospodu ANTONU OBLAKU,  priznanje bo ob priložnosti njegovega obiska Slovenije, izročeno pozneje.
 • Po sklepu občinskega sveta Občine Ig z  marca letos in na predlog župana Janeza Cimpermana je bil naziv častni občan  podeljen gospodu JANEZU PIŠKURJU.

2015

VRSTA PRIZNANJA PREDLAGATELJ PREJEMNIK PRIZNANJA
ČASTNI OBČAN ŽUPAN JAVIER CÁCERES ESPEJO
ZLATA PLAKETA ŽUPAN CUDV DRAGA
ob 30-letnici delovanja
ZLATA PLAKETA Planinsko društvo Krim in Turistično društvo Krim JANKO PURKAT
za zasluge pri prepoznavnosti Občine Ig
PRIZNANJE Društvo Fran Govekar Ig MOŠKI PEVSKI ZBOR IG
ob 30-letnici delovanja
PRIZNANJE Društvo Fran Govekar Ig JULIJANA PERŠIČ
za dolgoletno likovno ustvarjanje
PRIZNANJE Adrijan Rožič ŠAHOVSKI KLUB IG
ob 10-letnici delovanja
PRIZNANJE SVS Zapotok DRUŠTVO ZAPOTOK
ob 10-letnici delovanja
PRIZNANJE SVS Iška in Iška vas JANEZ RUPERT
za aktivno sodelovanje pri razvoju gasilstva v kraju
PRIZNANJE SVS Iška in Iška vas IVAN ŽAGAR
za dolgoletno aktivno delo pri razvoju kraja
 ŠPORTNA EKIPA LETA 2014  ŠD Mokerc Rokometna ekipa starejši dečki B, letnik 2000 in mlajši Športnega društva Mokerc Ig
za izjemne dosežke v letu 2014
 ŠPORTNIK LETA 2014                                  Karate-do kluba Ig Shotokan LOVRO KRAMBERGER                                                                                                                                           
za izjemne dosežke v letu 2014

2014

2013

Zaradi osrednjega občinskega investicijskega projekta “Gradnja novega vrtca Ig” v letu 2013 ni bilo prireditve ob občinskemu prazniku.  Prav tako ni bilo podeljenih občinskih priznanj.

2012

2011

2009

2008