Lokalne volitve

Lokalne volitve 2022

Poročilo lokalne volitve drugi krog 2022

Razglas lokalne volitve drugi krog

Poročilo občinske volilne komisije prvi krog-2022 – po prvem krogu glasovanja

Razglas za lokalne volitve-2022

Obvezni izvodi plakatov, zgibank, letakov in drugih publikacij za promocijo v kampaniji na lokalnih volitvah 2022

Obvestilo o predčasnem glasovanju

Ugotovitveni sklep 

Sklep o določitvi volišč in njihovih območij

Seznam volilnih enot – vaški sveti

Uporaba brezplačnih plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje-lokalne volitve 2022

Zapis žrebanja vrstnega reda kandidatur-2022

OBRAZCI ZA KANDIDATURO ZA ŽUPANA 

Podpora kandidaturi za župana ; potrebnih je 64 podpore volivcev

OBRAZCI ZA KANDIDATURO ZA OBČINSKI SVET 
Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov; potrebnih je 58 podpore volivcev

OBRAZEC ZA KANDIDATURO ZA VAŠKI SVET
Obrazec-za-kandidaturo-za-vaski-svet-s-podpisi-volivcev-22 
Seznam volilnih enot – vaški sveti – mandati po posameznih vaških svetih

VOLILNI ODBORI
Soglasje kandidata za člana volilnega odbora-volitve 2022

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije, (Uradni list RS, št. 35/2022 
Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov, (Uradni list RS, št. 97/2022)
Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig, (Uradni list RS, št.  100/2022)

LOKALNE VOLITVE 2022 v Mostiščarju

Lokalne volitve 2022_naročilo oglasov

Naročilnica za oglas

Povezave

Državna volilna komisija 
Lokalne volitve | GOV.SI 
Lokalne volitve na eUpravi

Zakonodaja

Arhiv

Lokalne volitve 2018

Lokalne volitve 2018

Poročilo občinske volilne komisije o izvedbi lokalnih volitev 2018

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 26. redni seji dne 7. 3. 2018 sprejel  S K L E P  o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ig.  (Uradni list RS, št. 17/2018)

V Občinsko volilno komisijo Občine Ig za obdobje 2018 – 2022 se imenuje:

 – za predsednika: Kovačič Igor
– za namestnika predsednika: Femec Katja
– za člana: Strle Franc
– za namestnika člana: Čuden Uroš
– za člana: Toni Gregor
– za namestnica člana: Virant Anamarija
– za članico: Krnc Katja
– za namestnico članice: Škulj Marija
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 Sklep o imenovanju komisije