Društva

Kulturna društva

Društvo Fran Govekar Ig

Društvo Odmev Mokrca

KD Mokrc

 • Lily Mavec

Športna društva

ŠD Mokerc Ig

ŠD Krim Barje Mokerc

 • Troštova ul. 5, Ig

BŠK Vrba

 • Slavko ŠIVEC

Karate-do klub Ig Shotokan

Ribiško društvo Smuč Ig

 • Rok BEKANOVIČ, Ljubljanska cesta 2, Ig

Konjerejsko društvo Krim

 • Jože ŠKULJ

ŠD Rolum Racing Team

 • Marjan BEKANOVIČ

Planinsko društvo Krim

Šahovski klub Ig

 • Adrijan Rožič, Troštova ul. 5, Ig

Športno društvo za baseball in softball Barje

Turistična društva

 Društvo za turizem, kulturo in šport Iška vas

TD Krim

 • Marjan Žagar, Vrbljene 57, Ig

TD Kurešček

Druga društva

 Čebelarsko društvo Ig

 • Rok Janez Šteblaj, Troštova ul. 5, Ig

Društvo žena in deklet na podeželju Ig

 • Nevenka Kovač, Troštova ul. 5, Ig

Društvo Zapotok

Združenje rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme

 • Jože Škulj, Iška vas 63 a, Ig

Gobarsko mikološko društvo Ig

 • Diana Govekar, Ljubljanska cesta 2, Ig

Društvo upokojencev Ig

Seznam zbirk podatkov-Občina Ig