Občina Ig

StavbaOBČINA IG
Govekarjeva cesta 6, 1292 IG
Telefon: 01/2802-300,faks: 01/2802-322
Elektronska pošta: info@obcina-ig.si
Spletni naslov: www.obcina-ig.si
ID za DDV: SI47731206
Matična št.: 5874769
Transakcijski račun: SI56 0123 7010 0000 320

Uradne ure Občine Ig in občinske uprave
Ponedeljek: od 8. do 12. ure.
Sreda: od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure.
Petek od 8. do 12. ure.

V stavbi Občine je tudi
Upravna enota – KRAJEVNI URAD IG
Uradne ure in več podatkov na spletni strani Upravne enote Ljubljana

Naloge krajevnih uradov

STATISTIČNI PODATKI O OBČINI
Občina Ig je bila ustanovljena leta 1994.  Združuje 23 vaških skupnosti na 98,9 km2 površine v 25 naseljih.

Januarja 2023 je bilo 7718 prebivalcev naše občine.

Vir: Statistični urad RS

Ostali podatki naše občine v letu 2014

Število ulic 30
Število podjetij 469
Dolžina cestnega omrežja po kategorijah:
R3 – regionalna cesta III 30389
LC – lokalna cesta 38867
JP – javna pot 62089
KJ – javna pot za kolesarje 957
Gozdna cesta 74095
Dolžina cestnega omrežja SKUPAJ 206398
Dolžina elektro omrežja 125043
Dolžina vodovodnega omrežja 43295
Dolžina kanalizacijskega omrežja 18348

Vir: Geodetska uprava – Register prostorskih enot

Več podatkov iz Statističnega urada

 

Občinski grb

barvni GRB 72dpiOPIS GRBA (splošno, poljudno): v deljenem ščitu je na zgornjem srebrnem-belem polju na črne stebre postavljena črna ploščad. Na njej stojijo tri rdeče hiške, od katerih je srednja nekoliko višja. Njihove strehe so predstavljene s črnimi špirovci, katerih podaljški se križajo nad vsakem od strešnih slemen.

V spodnjem zelenem polju je predstavljena srebrna heraldična roža z zlatim pestičem, obrobljenim z rdečim okrasom. Opomba: heraldika srebro upodablja z belo barvo in zlato z rumeno.

BLAZON (heraldično, strokovno): v deljenem ščitu zgornjega srebrnega-belega polja je na delilno črto postavljenih šest črnih stebrov, katerih vrhove povezuje s črno črto predstavljena horizontalno položena ploščad mostišča. Na njo so čelno postavljene tri (1 + 1 + 1) enake rdeče hiške pri čemer višina srednje presega obe spremljajoči za približno četrtino siceršnje višine. Strehe hišk so predstavljene s črnimi špirovci, katerih podaljški so prekrižani nad vsakim od strešnih slemen. V spodnjem zelenem polju plava cvet srebrne heraldične rože z zlato-rumenim pestičem. Sredine petih cvetnih lističev krasi osrednja rdeča žilica, njih obrobje pa ločujejo zeleni koničasti listni nastavki.

Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v pečatni grafiki (in v miniaturi), v heraldični šrafuri ter v barvah skupaj z barvnimi kodami v prilogi so sestavni del tega odloka.

Občinska zastava

barvna ZASTAVA h - 72dpiZastava Občine Ig je zelene in bele barve, z občinskim grbom na srednjem, zelenem kvadratnem polju zastavine rute.

Zeleno-bela ruta občinske zastave je krojena v razmerju višine »V« proti dolžini »L« ena proti dve celi in pet desetin oziroma »V«: »L« = 1: 2,5. To razmerje označujemo tudi z »R = 2: 5«.

Zeleno zastavino ruto krasita dve beli vertikalni polji, od katerih prvo pokriva drugo šestino zastavine rute, drugo belo polje pa pokriva peto šestino iste rute. Sredino srednjega, zelenega kvadratnega polja, krasi občinski grb, katerega velikost je enaka dvema tretjinama višine zastavine rute »V«.

Natančni prikaz razmerja zastavinih polj in kode njenih barv so sestavni del tega odloka. Zastava se uporablja samo v barvni obliki.

Zastava Občine Ig je eden temeljnih ter v notranjem in zunanjem prostoru najbolj izpostavljenih vidnih obeležij veljavne zakonodaje.