Odbori in komisije

Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja

Člani:
Mojca (Marija) Kučič – predsednica
Alenka Jeraj
Jože Virant
Zuhra Jovanovič
Rado Lovšin

Sklep o imenovanju Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja (14. 12. 2022)

Odbor za družbene dejavnosti

Člani:
Mirko Merzel – predsednik
Mojca Kučič
Gregor Žagar
Dejan Vujič
Jožica Drobnič
Marija Župec
Zuhra Jovanovič
Minka Jenko
Zvezdana Mlakar

Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti(10. 1. 2023)

Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in prostora

Člani:
Mira Žagar – predsednica
Jože Ciber
Tone Krnc
Rado Lovšin
Aleš Tolar
Tone Strelec
Bojan Janežič
Simon Krajzel
Matej Virant

Sklep-o-imenovanju-Odbora-komunalo-infrastrukturo-in-varstvo-okolja (10. 1. 2023)

Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo

Člani:
Rado Lovšin – predsednik
Zdravko Grmek
Boris Pirc
Marija Župec
Andrej Žnidaršič
Zuhra Jovanovič
Lado Rot
Darja Modic
Alenka Jeraj

Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo, turizem in gostinstvo(10. 1. 2023)

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo

Člani:
Aleš Tolar – predsednik
Zdravko Grmek
Braco Vukosavljević
Jože Virant
Gregor Virant
Urška Intihar
Jan Modic
Mirko Merzel
Jožica Drobnič

Sklep o imenovanju Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo (10. 1. 2023)

Odbor za protipožarno varnost, zaščito in reševanje

Člani:
Jože Virant – predsednik
Mojca Kučič
Jože Ciber
Aleš Ciber
Gregor Bolha
Rok Jakič
Žiga Drnovšek
Simon Krajzel
Anton Modic

Sklep o imenovanju Odbora za protipožarno varnost, zaščito in reševanje (10. 1. 2023)

Statutarno-pravna komisija

Člani:
Alenka Jeraj – predsednica
Mira Žagar
Rado Lovšin
Tjaša Konjar
Katja Femec Lenič

Sklep o imenovanju Statutarno-pravne komisije (10. 1. 2023)

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ig

Člani:
Mojca Kučič, predstavnica občinskega sveta
Lilijana Mavec, predstavnica občanov
Anja Smolnikar, predstavnica občanov
Andrej Žnidaršič, predstavnik občanov
Ana Kramar, predstavnica OŠ Ig
Maja Čuden, predstavnica Vrtca Ig
Marjan Cimrmančič, predstavnik PP Ljubljana Vič
Mihael Prelc, predstavnik SOU 5G
Drago Poredoš, predstavnik DU Ig

Svet za preventivo ima tudi svoj elektronski naslov: svetzapreventivo@obcina-ig.si;
Povabljeni, da posredujete svoje mnenje predloge.

Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ig (10. 1. 2023)

Odlok o ustanovitvi SPVCP

Štab civilne zaščite

  1. Matej MAHKOVEC, Brest 35, Ig, poveljnik CZ Občine Ig
  2. Anton MODIC, Kot 8, Ig
  3. Andrej AUBER, Cesta na Kurešček 6, Ig
  4. Katja IVANUŠ Kremenica 1, Ig
  5. Vesna PODLIPEC, Golo 29, Ig
  6. Jurij Purkat, Brest 14, Ig
  7. Janez Meglič, Strahomer 11, Ig
  8. Marija (Mojca) Kučič, Iška 144, Ig
  9. Anton PUCIHAR Škrilje 29 A, Ig

Sprejeta načrta zaščite in reševanja

Zakaj je izginila reka Iška