Odbori in komisije

Odbor za družbene dejavnosti

Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti; sklep potrjen na 2. seji OS, z dne, 13. 02. 2019

 1. Mirko Merzel, predsednik;
 2. Alenka Jeraj, članica;
 3. Zlatko Usenik, član;
 4. Luka Bizjak, član;
 5. Darja Režek; članica;
 6. Marija Livk; članica;
 7. Anton Modic; član;
 8. Jožica Drobnič;  članica;
 9. Božena Gabrijelčič; članica

Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in prostora
Sklep o imenovanju Odbora za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in prostora; sklep potrjen na 2. seji OS, z dne, 13. 02. 2019

 1. Zlatko Usenik, predsednik;
 2. Anton Krnc, član;
 3. Simon Krajzel, član;
 4. Zdravko Grmek, član;
 5. Mira Žagar, članica;
 6. Suzana B. Zavodnik, članica;
 7. Andrej Žnidaršič, član;
 8. Marija Župec, članica;
 9. Anton Strelec, član

Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo
Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo, turizem in gostinstvo; sklep potrjen na 2. seji OS, z dne, 13. 02. 2019

 1. Suzana B. Zavodnik, predsednica;
 2. Alenka Jeraj, članica;
 3. Darja Modic, članica;
 4. Zdravko Grmek, član;
 5. Zuhra Jovanovič, članica;
 6. Marija Župec, članica;
 7. Anton Modic, član;
 8. Nevenka Marija Kovač, članica;
 9.  Franc Toni, član

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
Sklep o imenovanju Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo; sklep potrjen na 2. seji OS, z dne, 13. 02. 2019

 1. Anton Krnc, predsednik;
 2. Mirko Merzel, član;
 3. Aleš Tolar, član;
 4. Mojca Kučič, članica;
 5. Roman Črnič, član;
 6. Jože Virant, član;
 7. Jožica Drobnič, članica;
 8. Miha Jankovič, član;
 9. Štefan Strle, član

Odbor za protipožarno varnost, zaščito in reševanje
Sklep o imenovanju Odbora za protipožarno varnost, zaščito in reševanje; sklep potrjen na 2. seji OS, z dne, 13. 02. 2019

 1. Mojca Kučič, predsednica;
 2. Zlatko Usenik, član;
 3. Mirko Merzel, član;
 4. Žiga Drnovšek, član;
 5. Martin Kraševec, član;
 6. Jože Virant, član;
 7. Anton Modic, član;
 8. Tjaša Kodba, članica;
 9. Bojan Kraševec, član;

Statutarno pravna komisija
Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije; sklep potrjen na 2. seji OS, z dne, 13.02.2019

 1. Mira Žagar, predsednica;
 2. Andrej Žnidaršič, član;
 3. Anton Krnc, član;
 4. Suzana B. Zavodnik, član;
 5. Franc Toni, član

Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja
Sklep o imenovanju Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja; sklep potrjen na seji OS, z dne, 05. 12. 2018

1. Alenka Jeraj, predsednica; Na Pungart 11,  1292  Ig
2. Anton Modic; Kot 8, 1292  Ig
3. Toni Franc, Ljubljanska cesta 45, 1292  Ig
4. Zlatko Usenik; Zapotok 10b, 1292 Ig
5. Suzana Bratkovič Zavodnik, Tomišelj 85, 1292  Ig

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ig

Odlok o ustanovitvi SPVCP

Sklep o imenovanju članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ig; sklep potrjen na seji OS dne 22. 5. 2019

 1. Borut Šoba
 2. Vida Hrovat
 3. Tea Oplotnik
 4. Andrej Žnidaršič
 5. Lilijana Mavec
 6. Franci Susman
 7. Drago Poredoš
 8. Miroslav kumin
 9. Anja Smolnikar

Štab civilne zaščite

 1. Matej MAHKOVEC, Brest 35, Ig, poveljnik CZ Občine Ig
 2. Anton MODIC, Kot 8, Ig
 3. Andrej AUBER, Cesta na Kurešček 6, Ig
 4. Katja IVANUŠ Kremenica 1, Ig
 5. Vesna PODLIPEC, Golo 29, Ig
 6. Jurij Purkat, Brest 14, Ig
 7. Janez Meglič, Strahomer 11, Ig
 8. Marija (Mojca) Kučič, Iška 144, Ig
 9. Anton PUCIHAR Škrilje 29 A, Ig

Sprejeta načrta zaščite in reševanja

 

Zakaj je izginila reka Iška

XVII. REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PRVE POMOČI CZ IN RK Izpostava URSZR Ljubljana, Območno združenje Rdečega križa Domžale in občina Mengeš so oganizirali XVII. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Ekipe prve pomoči so svoje znanje pokazale pri reševanju in oskrbi realistično prikazanih poškodb ponesrečencev v različnih nesrečah, ki nas lahko prizadenejo. Prijavljenih je bilo kar 16 ekip iz ljubljanske regije.

 

Ekipa_bolnicarjev_3._mesto_0001_1024x768_2Ekipa_bolnicarjev_1.mesto_0001_1024x768

Skip to content