Odbori in komisije

Odbor za družbene dejavnosti

 1. Modic Anton, Kot 8 (predsednik), 1292 Ig
 2. Drobnič Jožica, Brest 48a, 1292 Ig
 3. Glavan Klemen, Vrbljene 53a, 1292 Ig
 4. Pavlič Slavko, Brest 4, 1292 Ig
 5. Jovanovič Zuhra, Zapotok 63, 1292 Ig
 6. Zalar Irena, Tomišelj 35b, 1292 Ig
 7. Podržaj Ana, Banija 28, 1292 Ig
 8. Livk Marija, Tomišelj 36b, 1292 Ig
 9. Meglič Ida, Govekarjeva cesta 42, 1292 Ig

Šport

 • letni program športa za leto 2015 v pripravi

Kultura

 • letni program kulture za leto 2015 – v pripravi

Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in prostora

 1. Virant Jože, Golo 2 (predsednik), 1292 Ig
 2. Župec Marija, Ljubljanska cesta 78, 1292 Ig
 3. Simić Rado, Zapotok 153, 1292 Ig
 4. Kraševec Bojan , Tomišelj 1, 1292 Ig
 5. Jeraj Alenka, Na Pungart 11, 1292 Ig
 6. Žnidaršič Andrej, Iška Loka 40, 1292 Ig
 7. Režek Darja, Škrilje 4b, 1292 Ig
 8. Jenc Janja, Matena 63a, 1292 Ig
 9. Zupan Matjaž, Kalinova ulica 2, 1292 Ig

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo

 1. KRNC Tone, predsednik, Sarsko 1a, 1292 Ig
 2. VIRANT Jože, Golo 2, 1292 Ig
 3. DROBNIČ Jožica, Brest 48a, 1292 Ig
 4. SIMIĆ Rado, Zapotok 153, 1292 Ig
 5. PAVLIČ Slavko, Brest 4, 1292 Ig
 6. JANKOVIČ Mihael, Banija 35, 1292 Ig
 7. ČRNIČ Roman, Tomišelj 34a, 1292 Ig
 8. VIRANT Franc, Dobravica 4, 1292 Ig
 9. VIRANT Gregor, Golo 1a, 1292 Ig

Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo

 1. Toni Franc, Ljubljanska cesta 45 (predsednik), 1292 Ig
 2. Župec Marija, Ljubljanska cesta 78, 1292 Ig
 3. Krnc Tone, Sarsko 1, 1292 Ig
 4. Glavan Klemen, Vrbljene 53a, 1292 Ig
 5. Dolinšek Neža, Banija 72, 1292 Ig
 6. Remškar Matej, Tomišelj 19, 1292 Ig
 7. Ponikvar Albert, Golo 10, 1292 Ig
 8. Simić Jan, Zapotok 153, 1292 Ig

Odbor za protipožarno varnost, zaščito in reševanje

 1. Glavan Klemen, Vrbljene 53a (predsednik), 1292 Ig
 2. Virant Jože, Golo 2, 1292 Ig
 3. Modic Anton, Kot 8, 1292 Ig
 4. Kraševec Bojan, Tomišelj 1, 1292 Ig
 5. Pavlič Slavko, Brest 4, 1292 Ig
 6. Debevec Anton, Rogatec nad Želimljami 5, 1292 Ig
 7. Maček Anton, Iška vas 40a, 1292 Ig
 8. Bukovec Franc, Kramarjeva ulica 21, 1292 Ig
 9. Virant Miran, Golo 2, 1292 Ig

Štab civilne zaščite

 1. Anton PUCIHAR Škrilje 29 A, Ig
 2. Anton MODIC, Kot 8, Ig
 3. Andrej AUBER, Cesta na Kurešček 6, Ig
 4. Katja IVANUŠ Kremenica 1, Ig
 5. Vesna PODLIPEC, Golo 29, Ig
 6. Jurij Purkat, Brest 14, Ig
 7. Jože Meglič, Strahomer 11, Ig

Sprejeta načrta zaščite in reševanja

Zakaj je izginila reka Iška

Dve ekipi bolničarjev naše občine sta se v soboto, 9. junija v Mengšu, odlično odrezali. Dosegli sta 1. in 3. mesto:

XVII. REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PRVE POMOČI CZ IN RK Izpostava URSZR Ljubljana, Območno združenje Rdečega križa Domžale in občina Mengeš so oganizirali XVII. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Ekipe prve pomoči so svoje znanje pokazale pri reševanju in oskrbi realistično prikazanih poškodb ponesrečencev v različnih nesrečah, ki nas lahko prizadenejo. Prijavljenih je bilo kar 16 ekip iz ljubljanske regije.

 

Ekipa_bolnicarjev_3._mesto_0001_1024x768_2Ekipa_bolnicarjev_1.mesto_0001_1024x768

Statutarno pravna komisija

 1. Jeraj Alenka, Na Pungart 11 (predsednica), 1292 Ig
 2. Župec Marija, Ljubljanska cesta 78, 1292 Ig
 3. Drobnič Jožica, Brest 48a, 1292 Ig
 4. Kovačič Martina, Ljubljanska cesta 40, 1292 Ig
 5. Simić Rado, Zapotok 153, 1292 Ig

Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja

 1. Predsednik Anton Modic, Kot 8, 1292 Ig
 2. Članica Martina Kovačič, Ljubljanska cesta 40, 1292 Ig
 3. Član Rado Simić, Zapotok 153, 1292 Ig
 4. Članica Alenka Jeraj, Na Pungart 11, 1292 Ig
 5. Član Bojan Kraševec, Tomišelj 1, 1292 Ig