Pokopališka dejavnost

Občina Ig upravlja pokopališča:

Ig;  pooblaščen izvajalec reda na pokopališču: Pogrebne storitve Vrhovec, Suzana Vrhovec s.p. Drenov grič 128, Vrhnika
Tomišelj; pooblaščena izvajalka reda na pokopališču: Jožefa Anzeljc
Golo; pooblaščena izvajalka reda na pokopališču: Rozalija Virant
Kurešček; pooblaščena izvajalka reda na pokopališču: Rozalija Virant

Občina Ig ima sprejet Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Ig (Uradni list RS št. 24/2019) in (Uradni list RS št. 128/2023);
Občinski svet Občine Ig je sprejel Sklep o določitvi cen najema grobnih mest (Mostiščar Uradne objave 12/2022),
Občinski svet Občine Ig je sprejel Dopolnitev sklepa o določitvi cena najema grobnih mest

Vsaka sprememba in vsak poseg v grobni prostor je potrebno predhodno uskladiti z upravljavko pokopališča, nato pa pridobiti za poseg/postavitev/obnovo nagrobnika soglasje Občine Ig.
Obrazec za soglasje je na voljo pri vseh upravljavkah.
Vsakršen poseg brez soglasja ima skladno z Odlokom kazenske sankcije.
Vsako spremembo imena najemnika ali naslova ste dolžni čim prej posredovati Občini Ig.

Na območju Občine Ig je v letu 2021, za obdobje 10 let, podeljena koncesija za opravljanje 24-urne pogrebne službe;
Pogrebne storitve,  Suzana Vrhovec s. p., Drenov Grič 128, 1360 Vrhnika.
Dežurna pogrebna služba je dosegljiva na št. 041 637 617.
Elektronski naslov:info@vrhovec.eu 
Elaborat o oblikovanju cene storitve 24-urne pogrebne službe.
Vse informacije v primeru smrti so vam na voljo na spletni strani pogrebne službe Vrhovec.

OSMRTNICE