Naselja

V Občini Ig je 7.830 prebivalcev s stalnim prebivališčem. Podatki na dan 30. 6. 2023.
Vir: Statistični urad RS.

V občini Ig je 25 naselij:

 • Brest
 • Dobravica
 • Draga
 • Golo
 • Gornji Ig
 • Ig
 • Iška
 • Iška Loka
 • Iška vas
 • Kot
 • Kremenica
 • Matena
 • Podgozd
 • Podkraj
 • Rogatec nad Želimljami
 • Sarsko
 • Selnik
 • Staje
 • Strahomer
 • Suša
 • Škrilje
 • Tomišelj
 • Visoko
 • Vrbljene
 • Zapotok