Turistična ponudba

Turistično promocijsko gradivo občine Ig

Turistična karta občine Ig 1 in Turistična karta občine Ig 2

Občina Ig – predstavitvena zloženka

Gozdna učna pot Draga je krožna učna pot urejena v naravnem rezervatu Ribniki v dolini Drage.

Po kolesarskih poteh – v zloženki boste našli šest različnih predlogov kolesarskih poti različnih težavnosti

Temeljni dokument razvoja turizma v občini Ig: Strategija razvoja turizma v Občini Ig 2018-2027

Izletniška karta Krajinskega parka Ljubljansko barje (izdal JZ KPLB, 2020):

Parkirišče IŠKI VINTGAR

Za obiskovalce Iškega vintgarja je urejeno plačljivo parkirišče.  Možnost gotovinskega plačila s kovanci (parkomat) ali z aplikacijo Easypark oz. SMS-sporočilom (več informacij na spletni strani: https://easypark.si/sl. ). Easypark območna koda parkirišča: 731

Easypark_splošni pogoji

Easypark_varstvo osebnih podatkov

Cenik parkirnine:  1 ura = 1 EUR  

Parkirnina se plačuje vsak dan od 8.00 do 20.00 ure.

Cenik je potrdil Občinski svet Občine Ig na 13. redni seji 5. 8. 2020. 

Parkirišče KRIM

Za obiskovalce Krima in Iške je bilo 2021 urejeno novo plačljivo parkirišče. Možnost gotovinskega plačila s kovanci (parkomat) ali z aplikacijo Easypark oz. SMS-sporočilom (več informacij na spletni strani: https://easypark.si/sl. ). Easypark območna koda parkirišča: 732

Easypark_splošni pogoji

Easypark_varstvo osebnih podatkov

Cenik parkirnine:  1 ura = 0,50 EUR  

Parkirnina se plačuje vsak dan od 00.00 do 24.00 ure.

Cenik je potrdil Občinski svet Občine Ig na 6. izredni seji 9. 8. 2021. 

Gostinska ponudba

  • Gostilna Ulčar, Ig, Zabrv 28, tel. 01 286 2076
  • Gostilna in pizzeria MM, Brest 33, tel. 01 286 2362
  • Pizzeria Mars, Brest 45, tel. 01 286 4677
  • Gostišče Iški vintgar, Iška 28, 08 201 4835

Prenočišča

Telefon: + 386 41 264 266, e-pošta: apartma.klancar@gmail.com

Telefon: +386 41 605 974, e-pošta: iskaretreat@gmail.com

  • Cozy little appartment, Iška vas 9a, 1292 Ig

Telefon: + 386 31 846 260

Prosti čas

Turistična agencija IŠKAAdventure, Zabrv 79, 1292 Ig
E-pošta: info@iskaadventure.si

LIFETIME EXPERIENCE, Iška 16c, 1292 Ig
Telefon: +386 41 377 030
E-pošta: info@lifetime-experience.com