Javne objave

NAMERA

Občina Ig objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 19.02.2020

 

1. JAVNO ZBIRANJE PONUDB

Občina Ig objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnih prostorov v Centru Ig za opravljanje bančne dejavnosti v najem.

Fotografije: 

Rok za oddajo ponudb je do dne 10.03.2020, do 9.ure.

Objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne 12. 02. 2020.

 

2.JAVNI RAZPISI ZA PROSTA DELOVNA MESTA

Na spletni strani Občine Grosuplje so objavljeni razpisi za zasedbo prostih delovnih mest v Skupni občinski upravi (višji svetovalec – vodja, notranji revizor, občinski redar in strokovni sodelavec za civilno zaščito). Razpisi so objavljeni na spletni strani:  https://www.grosuplje.si/Razpisi

Javni razpis – občinski redar
Javni razpis – notranji revizor 
Javni razpis  strokovni sodelavec za CZ  
Javni razpis – vodja skupne uprave 5G

Rok za prijavo na razpise je do 14. 2. 2020.

 

3. JAVNA OBJAVA PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2020

Predlog proračuna Občine Ig za leto 2020; Javna razprava-sklep2020

 

4. JAVNI RAZPIS

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE IG ZA LETO 2020, 
Javni razpis za podelitev priznanj 2020rok za pisne prijave na javni razpis, obvezno tudi v elektronski obliki je 10. februar 2020.
Prijavni obrazec za priznanja 2020

5.JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja IG11-3/SC (Rastuka II)

Javna razgrnitev se prične 15. 11. 2019 in bo trajala 30 dni, do vključno 16. 12. 2019. Osnutek bo razgrnjen na sedežu Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava dne 11. 12. 2016 ob 16 h v sejni dvorani Centra Ig, Banija 4, Ig.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani posredujejo pripombe in predloge k razgrnjenemu osnutku v knjigo pripomb na mestu razgrnitve. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan razgrnitve

2019-11-15 OPPN 113 – dopolnjeni osnutek ZA JAVNO RAZGRNITEV (1)

6.JAVNA DRAŽBA

1. Javna dražba za zemljišče št. 9/1 k.o. Vrbljene, objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 17.01.2020

 

7. JAVNO NAROČILO 

Javno naročilo: Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju INTERPRETACIJSKI CENTER, Javna objava na portalu Javnih naročil

1_Arhitektura ; 2_Gradbene konstrukcije

3_Elektro ; 4_Strojne ; JN_INTERPRETACIJSKI CENTER IG popis GOI del – brez:

IG-oprema-OP.3-MINI KUHINJA; IG-oprema-OP.2-PULT; IG-oprema-OP.1-RECEPCIJA; IG-oprema-KLOP

8. NAMERA

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2019-10; objavljena na spletni strani Občine Ig,  dne 02. 12. 2019

 

9.Javno naročilo: Zavarovalne storitve, Javna objava na portalu Javnih naročil 

NAVODILA; OBR-Garancija za dobro izvedbo posla;  OBR-Izjava podizvajalca;  OBR-Partnerji;  OBR-Podizvajalci;  OBR-Ponudbeni predracun;  OBR-Referenčni posli gospodarskega subjekta;  
OBR-Specifikacije_Škodni rezultat 2015-2019;  OBR-Specifikacije_tabela PML;  OBR-Specifikacije_Tehnična dokumentacija 2019;  OBR-Udelezba OBR-Vzorec pogodbe

 

10.PROJEKTI CLLD 

PROJEKTI CLLD – LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM
V okviru izvajanja strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem je za sofinanciranje s sredstvi EU bil izbran in potrjen naveden projekt, ki je sofinanciran s sredstvi  CLLD iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
NAZIV PROJEKTA: Dvorana Ig-tehnična oprema

PROJEKTI CLLD – LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM
V okviru izvajanja strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem je za sofinanciranje s sredstvi EU bil izbran in potrjen naveden projekt, ki je sofinanciran s sredstvi  CLLD iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
NAZIV PROJEKTA: Zapotok (obnova doma borcev in mladine Zapotok – zamenjava oken, vhodnih vrat in ureditev zunanje terase).
Spletna stran: Program razvoja podeželja
Spletna stran: Evropske komisije, namenjene EKSRP.