Javne objave

1. JAVNO NAROČILO – GOI DELA

Javno naročilo: Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju– INTERPRETACIJSKI CENTER; Javna objava na portalu Javnih naročil

1_Arhitektura; 2_Gradbene konstrukcije; 3_Elektro; 4_Strojne

2. NAMERA

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – 2019-4; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 26. 3.2019

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2019-3; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 26. 3.2019

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2019-1; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 09. 1.2019

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2019-2; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne,  11. 3. 2019

3. POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU PREDLOGOV ODLOKOV; rok za posredovanje predlogov je ponedeljek, 01.04.2019

Poziv javnosti k posredovanju morebitnih predlogov in pripomb k besedilu Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Ig – rok za posredovanje predlogov je ponedeljek, 01.04.2019
Uvod – Odlok pokopališče IgOdlok -Pokopališki red;  Odlok -Pokopališki red;

Poziv javnosti k posredovanju morebitnih predlogov in pripomb k besedilu Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v občini Ig – rok za posredovanje predlogov je ponedeljek, 01.04.2019.
Uvod – Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v občini Ig;

Poziv javnosti k posredovanju morebitnih predlogov in pripomb k besedilu Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Ig    – rok za posredovanje predlogov je ponedeljek, 01.04.2019.

4. JAVNI RAZPIS 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI IG V LETU 2019; razpis odprt do 09. 04. 2019

Javni razpis kultura 2019Obrazec za prijavo na razpis-kultura 2019; 2019 Vzorec pogodbeLetni program kulture 2019

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI IG ZA LETO 2019, razpis odprt do 17.04.2019 do 12. ure

JR-šport – besediloJR-Razpisni obrazec; JR-POGODBA-izvajalci; JR-POGODBA-ŠZI;  2019-LPŠ-sprejet

JAVNI RAZPIS ZA  SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV IN NJIHOVIH PROGRAMOV S PODROČJA KMETIJSTVA V OBČINI IG V LETU 2019; razpis odprt do 08. 04. 2019

Javni razpis za sofinanciranje  delovanje društev in njihovih programov s področja kmetijstva v Občini Ig v letu 2019; objavljeno v Mostiščarju dne, 14. 03. 2019 in na spletni strani Občine Ig
Razpisni obrazec-kmetijstvo društva -2019