Javne objave

1. NAMERA 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2018

Namera o oddaji stvarnega premoženja

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – 2018-9

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe -2018-8
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe-2018-7
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe-2018-6

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

2.NAMERA O PRODAJI ZEMLJIŠČA

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2018-4
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2018-3
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2018/2
Namera o prodaji zemljišča št. 1-2018

3.JAVNI RAZPIS ZA PGD IN PZI
Predmet javnega naročila obsega izdelavo projekta za PGD za PZI dokumentacijo v sklopu naloge: “Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju“.
Oznaka naročila je JN000766/2018-W01.
Priloge: Interpretacijski center_IDZ mapa_AOP;
Kolišča_IDZ_izrez.

4. JAVNE DRAŽBE

Javna dražba za prodajo nepremičnine ID znak parcela 1699 1286/7, Dobravica,  št. parcele (Uradni list št. 66/2017 z dne, 24.11.2017);

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2017-15; objavljeno na spletni strani dne, 28. 11. 2017
Namera o prodaji zemljišča 2017-14; objavljeno na spletni strani dne, 22. 11. 2017
Namera o skleniti neposredne pogodbe 2017-12; objavljeno na spletni strani dne, 15. 11. 2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2017-13; objavljeno na spletni strani dne, 15. 11. 2017

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2017-11, objavljeno na spletni strani občine Ig dne, 26. 10. 2017   
Ugotovitvena odločba 478-047-2017-199
; objavljena v Uradnem list RS, št. 56/2017 z dne, 13.10.2017

Popravek Javnega razpisa za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju patronažnega varstva in zdravstvene nege na domu v Občini Ig, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 35/2017 z dne, 7.7.2017.