Javne objave

1.PROJEKTI CLLD 

PROJEKTI CLLD – LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM
V okviru izvajanja strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem je za sofinanciranje s sredstvi EU bil izbran in potrjen naveden projekt, ki je sofinanciran s sredstvi  CLLD iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
NAZIV PROJEKTA: Dvorana Ig-tehnična oprema

PROJEKTI CLLD – LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM
V okviru izvajanja strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem je za sofinanciranje s sredstvi EU bil izbran in potrjen naveden projekt, ki je sofinanciran s sredstvi  CLLD iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
NAZIV PROJEKTA: Zapotok (obnova doma borcev in mladine Zapotok – zamenjava oken, vhodnih vrat in ureditev zunanje terase).
Spletna stran: Program razvoja podeželja
Spletna stran: Evropske komisije, namenjene EKSRP.

 

2. JAVNO NAROČILO 

Javno naročilo: Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju INTERPRETACIJSKI CENTER, Javna objava na portalu Javnih naročil

1_Arhitektura ; 2_Gradbene konstrukcije

3_Elektro ; 4_Strojne ; JN_INTERPRETACIJSKI CENTER IG popis GOI del – brez:

IG-oprema-OP.3-MINI KUHINJA; IG-oprema-OP.2-PULT; IG-oprema-OP.1-RECEPCIJA; IG-oprema-KLOP

 

Javno naročilo: Zavarovalne storitve, Javna objava na portalu Javnih naročil 

NAVODILA; OBR-Garancija za dobro izvedbo posla;  OBR-Izjava podizvajalca;  OBR-Partnerji;  OBR-Podizvajalci;  OBR-Ponudbeni predracun;  OBR-Referenčni posli gospodarskega subjekta;  
OBR-Specifikacije_Škodni rezultat 2015-2019;  OBR-Specifikacije_tabela PML;  OBR-Specifikacije_Tehnična dokumentacija 2019;  OBR-Udelezba OBR-Vzorec pogodbe

 

3. NAMERA

4. POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU PREDLOGOV ODLOKOV;

Poziv javnosti k posredovanju predlogov na Odlok o javni gasilski službi; Odlok o javni gasilski službi občine Ig- 2019

Zainteresirano javnost pozivamo, da podajo predloge najpozneje do 26. junija 2019.

5. JAVNI RAZPIS 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KMETIJSTVA IN RAZVOJA PODEŽELJA V OBČINI IG, razpis odprt do 01.07. 2019 za ukrep 1 – NALOŽBE
razpis odprt do  27. 09. 2019 za ukrep 7 – GOZDNE VLAKE 

Javni razpis kmetijstvo -2019;

Razpisni obrazec – 2019 ;      Merila za dodelitev sredstev;  Razpis odprt do 01.07. 2019 za ukrep 1 – NALOŽBE

Razpisni obrazec – gozdne vlake 2019 – Razpis odprt do  porabe sredstev oz. do 27. 09. 2019 za ukrep 7 – GOZDNE VLAKE

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UPOKOJENSKEGA DRUŠTVA V OBČINI IG V LETU 2019; razpis odprt do 10. 06. 2019

Javni razpis -upokojensko društvo;  Razpisni obr – Društvo upokojencev

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH ORGANIZACIJ V OBČINI IG V LETU 2019; razpis odprt do 11. 06. 2019

Javni razpis -mladinske organizacije;   Razpisni obrazec – Mladinski in otroški programi 2019

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH ORGANIZACIJE V OBČINI IG V LETU 2019; razpis odprt do 18. 06. 2019

Javni razpis humanitarne organizacije Občine Ig;    Razpisna dokumentacija humanitarne organizacije