ZAPISNIK 9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IGz dne, 14. 12. 2011 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig