ZAPISNIK 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 25. 4. 2012 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig