ZAPISNIK 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 18. 4. 2011 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig