ZAPISNIK 1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 15. 2. 2012 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig