Arhiv javnih pozivov in namer

Javno naznanilo

Objavljeno:

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja TO-4/SS Tomišelj- del.
Javno naznanilo_Odlok OPPN Tomišelj-4
Javna razgrnitev se prične 15. 12. 2023 in bo trajala do vključno 15. 1. 2024. Osnutek bo razgrnjen na sedežu Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava dne 10. 1. 2024 ob 16.30 v sejni dvorani Centra Ig, Banija 4, Ig.
Več informacij na podstrani Urbanizem.

Javno naznanilo

Objavljeno:

Javno naznanilo

Objavljeno:

Javni poziv za sterilizacijo in kastracijo

Objavljeno:

Javni poziv za sterilizacijo in kastracijo lastniških mačk;
rok do 30. 6. 2023 oz. do porabe sredstev.

Poziv občanom za sterilizacijo in kastracijo2023;
Prijavni obrazec za sterilizacijo in kastracijo-2023

Javni poziv za sterilizacijo in kastracijo lastniških mačk

Objavljeno:

Javni poziv občanom za sterilizacijo in kastracijo lastniških mačk.
Občina Ig poziva vse občane,  lastnike mačk, da lahko ob sofinanciranju Občine Ig, opravijo sterilizacijo in kastracijo v Veterinarsko ambulanta Max Lavrica, Dolenjska cesta 250, 1291 Škofljica, izvaja sofinancirano preventivno sterilizacijo mačk in kastracijo mačkov.
Do sofinanciranja preventivnega posega so upravičeni lastniki mačk, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Ig, kar dokažejo z osebnim dokumentom in tudi dejansko živijo na območju Občine Ig.

Občani lahko cenovno ugodnejše posege izkoristijo od objave tega poziva, od:
16. 2. 2022 do 30. 6. 2022, oz. do porabe predvidenih sredstev.
Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 1.500,00 evrov.

Lastnik bo v ambulanti ob posegu plačal:

  • 25,00 evrov za kastracijo mačka in
  • 33,50 evrov za sterilizacijo mačke
  • 46,00 evrov za sterilizacijo breje mačke.

Poziv občanom sterilizacija in kastracija mačk

Prijavni obrazec za sterilazcijo in kastracijo-2022

 

Lokalni energetski koncept – javna obravnava

Objavljeno:

Občina Ig pripravlja (v sodelovanju z izvajalcem Envirodual d.o.o.) nov Lokalni energetski koncept občine Ig (v nadaljevanju: LEK).
LEK dajemo v javno obravnavo in vas vabimo, da podate morebitne predloge, usmeritve glede predlaganih ukrepov navedenih v osnutku akcijskega načrta.
Pripombe, predloge lahko podate do 1.9.2021 na elektronski naslov: info@obcina-ig.si
LEK_Ig_povzetek
Javna objava LEK-obravnava

 

Javna razgrnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu IG 14-3/SC

Objavljeno:


Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja IG 14-3/SC

Javna razgrnitev se prične 15. 6. 2021 in bo trajala 30 dni, do vključno 15. 7. 2021. Osnutek bo razgrnjen na spletni strani Občine Ig in v prostorih občine Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava dne, 15. 7. 2021 ob 16.45 v sejni dvorani Centra Ig, Banija 4, Ig.  V prostorih je  potrebno upoštevati vse veljavne ukrepe za zajezitev širjenja okužb  koronavirusa.
Gradivo:

13_5_2021 DOPOLJNJEN OSNUTEK

POPRAVEK_javno naznanilo

Ugotovitvena odločba

Objavljeno:

Ugotovitvena odločba– ukinitev javnega dobra

Predlog načrta ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Ig

Objavljeno:

PREDLOG – Načrt ZiR ob pojavu epidemije oz. pandemije pri ljudeh v Občini Ig-06-10-2020

JAVNA OBJAVA  Predloga načrta Zir ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Ig.
Predlog načrta bo v javni objavi do petka, 16. 10. 2020 do 10. ure. Vaše mnenje, predloge lahko podate na elektronski naslov: info@obcina-ig.si