Sklad: Občina Ig

Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na ljubljanskem barju (akronim: NA-KOLIH)

Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na ljubljanskem barju (akronim: NA-KOLIH)

INTERPRETACIJA BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN DEDIŠČINE KOLIŠČ NA LJUBLJANSKEM BARJU (akronim: NA-KOLIH) Vodilni partner: Občina Ig  Partnerja: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Posredniški organ: Ministrstvo za kulturo...