Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Stalna razstava v interpretacijskem centru

Stalna razstava v interpretacijskem centru

  NAZIV PROJEKTA: STALNA RAZSTAVA V INTERPRETACIJSKEM CENTRU   NOSILEC PROJEKTA: OBČINA IG PARTNER PROJEKTA: OSNOVNA ŠOLA IG   CILJI PROJEKTA: Izvedba projekta prispeva k tematskemu področju Strategije lokalnega razvoja: Večja vključenost mladih, žensk...

Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na ljubljanskem barju (akronim: NA-KOLIH)

Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na ljubljanskem barju (akronim: NA-KOLIH)

INTERPRETACIJA BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN DEDIŠČINE KOLIŠČ NA LJUBLJANSKEM BARJU (akronim: NA-KOLIH) Vodilni partner: Občina Ig  Partnerja: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Posredniški organ: Ministrstvo za kulturo...