Sklad: Evropski kohezijski sklad

Celostna prometna strategija Občine Ig

Celostna prometna strategija Občine Ig

Občinska celostna prometna strategija Predviden vir sofinanciranja: Kohezijski sklad v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 s slovensko soudeležbo. Status – faza: V pripravi Začetek: Leto 2024 Občina Ig bo z Občinsko...

Energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Ig

Energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Ig

ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE IG Občina Ig je v mesecu avgustu 2022 sklenila javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta »Pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti...