Sklad: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Gremo v Zapotok

Gremo v Zapotok

NAZIV PROJEKTA: GREMO V ZAPOTOK NOSILEC PROJEKTA: Občina Ig PARTNER PROJEKTA: Športna zveza Ig  CILJI PROJEKTA: Izvedba projekta prispeva k tematskemu področju Strategije lokalnega razvoja: večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin v...

Dvorana Ig – Tehnična oprema

Dvorana Ig – Tehnična oprema

V okviru izvajanja strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem je za sofinanciranje s sredstvi EU bil izbran in potrjen naveden projekt, ki je sofinanciran s sredstvi  CLLD iz evropskega kmetijskega sklada...