Konstitutivna seja – 14. 12. 2022

Konstitutivna seja – 14. 12. 2022

Sklic konstitutivne seje

 DNEVNI RED:

  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
  2. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana
  3. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet, volitev župana in volitev vaških svetov
  4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
  5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
  6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Zapisnik konstitutivne seje