4. redna seja – 15. 3. 2023

4. redna seja – 15. 3. 2023

Sklic 4. redne seje

DNEVNI RED:

 1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
 2. Obravnava in potrditev zapisnika 3. seje
 3. Realizacija sklepov 3. seje
 4. Obravnava in potrditev Elaborata o cenah storitev obvezne občinske gospodarske službe čiščenja komunalne in padavinske vode za leto 2023 v občini IgPRILOGA 3_Obrazložitev, PRILOGA 3_Primerjava cen, PRILOGA 3_Sklep
 5. Obravnava in potrditev predloga Letnega programa kulture Občine Ig za leto 2023  – PRILOGA 4_Obrazložitev
 6. Obravnava in potrditev predloga Sprememb Akta o ustanovitvi Javnega zavoda Vrtec IgPRILOGA 5_Obrazložitev
 7. Obravnava in potrditev predloga Sprememb Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec IgPRILOGA 6_Obrazložitev
 8. Obravnava in potrditev soglasja k Ceniku uporabe večnamenskega prostora in telovadnice Vrtca IgPRILOGA 7_Obrazložitev
 9. Seznanitev s poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Ig za leto 2022
 10. Seznanitev z aktualnimi projekti
 11. Pobude in vprašanja

Zapisnik 4. seje