3. redna seja – 15. 2. 2023

3. redna seja – 15. 2. 2023

Sklic 3. redne seje

DNEVNI RED:

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 2. seje 
3. Realizacija sklepov 2. seje
4. Obravnava in potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 14/2 (1. branje) PRILOGA 3_Obrazložitev in gradivo
5. Obravnava in potrditev predlogov za imenovanje predstavnikov v Svet Osnovne šole Ig  – PRILOGA 4_Zapisnik Komisije
6. Obravnava in potrditev predlogov za imenovanje predstavnikov v Svet Vrtca Ig
7. Obravnava in potrditev predlogov za imenovanje članov v začasni Uredniški odbor Mostiščar
8. Obravnava in potrditev predloga financiranja političnih strank in neodvisne liste
9. Obravnava in potrditev predlogov za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2023 – PRILOGA 6_Obrazločitev
10. Seznanitev z aktualnimi projekti
11. Pobude in vprašanja

Zapisnik 3. seje