2. redna seja – 10. 1. 2023

2. redna seja – 10. 1. 2023

Sklic 2. redne seje

DNEVNI RED:

 1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
 2. Obravnava in potrditev zapisnika konstitutivne seje z dne 14. 12. 2022
 3. Obravnava in potrditev predlogov za imenovanje članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Ig
 4. Obravnava in potrditev predlogov za imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Ig
 5. Obravnava in potrditev predlogov za imenovanje članov v Izdajateljski svet glasila Mostiščar
 6. Obravnava in potrditev predlogov za imenovanje članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ig (PRILOGA točke 3.-6)
 7. Obravnava in potrditev predloga cene socialnovarstvenih storitev za leto 2023 (PRILOGA 2_Obrazložitev)
 8. Predstavitev idejne zasnove športnega igrišča pri OŠ Ig (PRILOGA 3_Obrazložitev)
 9. Predstavitev problematike projekta Morostig-a
 10. Seznanitev s potekom gradnje brvi čez Ižico
 11. Pobude in vprašanja

Zapisnik 2. redne seje