16. redna seja – 29. 5. 2024

16. redna seja – 29. 5. 2024

Sklic 16. redne seje

Dnevni red:

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda

2. Obravnava in potrditev zapisnika 15. seje z dne 15. 4. 2024

3. Realizacija sklepov 15. seje z dne 15. 4. 2024

4. Obravnava in potrditev IP za projekt Odprava posledic škode na občinskih objektih-naravne nesreče pred 4. 8. 2023: Povezovalni vodovod Ig-Podgozd s hidropostajami – 1.faza PRILOGA 3_obrazložitev, PRILOGA 3_IP povezovalni vodovod s HP 1 faza, PRILOGA 3_Priloge IP

5. Obravnava in potrditev IP-a za gradnjo športnega igrišča pri Osnovni šoli Ig PRILOGA 4_obrazložitev; PRILOGA_4 IP_igrišče pri OŠ Ig

6. Obravnava in potrditev DIIP-a za obnovo športne dvorane Ig PRILOGA 5_obrazložitev; PRILOGA_5 DIIP Obnova športne dvorane Ig-maj 2024

7. Ponovna obravnava Pravilnika o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članom nadzornega odbora Občine Ig

8. Obravnava in potrditev predloga Rebalansa 1 proračuna Občine Ig za leto 2024

9. Pobude in vprašanja