15. redna seja – 15. 5. 2024

15. redna seja – 15. 5. 2024

Sklic 15. redne seje OS

Dnevni red:

  1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
  2. Obravnava in potrditev zapisnika 14. seje z dne 17. 4. 2024
  3. Realizacija sklepov 14. seje z dne 17. 4. 2024
  4. Predstavitev predloga Rebalansa 1 proračuna Občine Ig za leto 2024
  5. Obravnava in potrditev Pravilnika o plačah funkcionarjev Občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilih stroškov
  6. Seznanitev s Poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta v Občini Ig za leto 2023
  7. Seznanitev s Poročilom o opravljenem nadzoru nad izvajanjem priporočil Nadzornega odbora
  8. Seznanitev s Poročilom o opravljenem nadzoru financiranja prevozov v šolo v Občini Ig
  9. Pobude in vprašanja