12. redna seja – 25. 1. 2024

12. redna seja – 25. 1. 2024

Sklic 12. redne seje

DNEVNI RED:

  1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
  2. Obravnava in potrditev zapisnika 11. seje z dne 13. 12. 2023
  3. Realizacija sklepov 11. seje z dne 13. 12. 2023
  4. Obravnava in potrditev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ig (drugo branje) – PRILOGA_3 Obrazložitev
  5. Obravnava in potrditev predloga DIIP za projekt Odprava posledic škode na občinskih objektih – naravne nesreče pred 4. 8. 2023: povezovalni vodovod Ig-Podgozd s hidro postajami – PRILOGA_4 obrazložitev
  6. Obravnava in potrditev predloga nove ekonomske cene programov Vrtca IgPRILOGA_5 Obrazložitev
  7. Obravnava in potrditev predloga sklepa o določitvi cen najema občinskih prostorov – PRILOGA_6 Obrazložitev , PRILOGA_6 Gradivo
  8. Obravnava in potrditev sklepa o brezplačnem najemu šolskih prostorov za glasbeno šolo – PRILOGA_7 Obrazložitev
  9. Obravnava in potrditev Sklepa o ukinitvi zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomenaPRILOGA_8 Obrazložitev
  10. Pobude in vprašanja