10. redna seja – 22. 11. 2023

10. redna seja – 22. 11. 2023

Sklic 10. redne seje 

DNEVNI RED:

  1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
  2. Obravnava in potrditev zapisnika 9. seje z dne 18. 10. 2023
  3. Predstavitev predloga Proračuna Občine Ig za leto 2024 in splošna razprava
  4. Obravnava in potrditev potrditev DIIP-a za gradnjo Športnega igrišča  pri Osnovni šoli; PRILOGA 3_obrazložitev
  5. Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi statusa javne infrastrukture na področju kulture za nepremičnino Morostig ; PRILOGA 4_obrazložitev
  6. Seznanitev s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad izvajanjem gospodarske javne službe javna razsvetljava
  7. Pobude in vprašanja