ZAPISNIK 23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 18. 3. 2010 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig