ZAPISNIK 22. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 10. 3. 2010 ob 19.00 uri v dvorani Centra Ig