ZAPISNIK 9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 19. 12. 2007 ob 18. uri v zbornici Osnovne Šole Ig