ZAPISNIK 8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 28. 11. 2007 ob 18. uri v zbornici Osnovne Šole Ig