ZAPISNIK 7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG, dne, 19.9.2007, v ZBORNICI OŠ IG