ZAPISNIK 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 17.4.2007 ob 19. uri v zbornici Osnovne Šole Ig