ZAPISNIK 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne 28. 3. 2007 ob 18. uri v zbornici Osnovne Šole Ig