ZAPISNIK 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 7.3.2007 ob 19. uri v zbornici Osnovne Šole Ig