ZAPISNIK 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 19.12.2006, ob 19. uri v zbornici Osnovne Šole Ig