ZAPISNIK 21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 12. 2. 2010 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig