ZAPISNIK 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 30.11.2006, ob 19.00 uri v zbornici Osnovne Šole Ig