ZAPISNIK 19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 30. 9. 2009 ob 19.00 uri v dvorani Centra Ig