ZAPISNIK 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 20. 5. 2009 ob 20.00 uri v dvorani Centra Ig