ZAPISNIK 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 22. 4. 2009 ob 19.00 uri v dvorani Centra Ig